Jarní spalování travních porostů a jiného odpadu

Jarní čas znovu láká občany, zahrádkáře, chataře a chalupáře k práci a úklidu. To ale přináší řadu problémů také hasičům, kteří musí často vyjíždět na případy nehlášeného spalování klestu, suché trávy, dřevního nebo jiného biologického odpadu.
Hasiči proto varují před nebezpečným plošným vypalováním suchého porostu na volných plochách, které může způsobit nekontrolované rozhoření s možným ohrožením jak přírody, tak majetku nebo i zdraví lidí. Zvláště senioři by se měli mít na pozoru a neměli by přeceňovat své omezené reakční schopnosti.

Hasiči proto občanům doporučují, aby případné spalování odpadu na zahrádkách hlásili předem na telefon 950 670 222 nebo využili zcela novou službu zlínských hasičů na internetových stránkách www.hzszlk.eu v portálu na hlášení pálení odpadu Pálení klestí ve Zlínském kraji . Hasiči tak chtějí předejít zbytečným výjezdům a planým poplachům, které každoročně provází toto období.

Zároveň upozorňujeme, že povinností každého občana je počínat si tak, aby nedošlo k požáru.
Je třeba dodržovat správné zásady bezpečnosti a v případě nebezpečí ihned přivolat pomoc hasičů na čísle 150 nebo 112.

V případě nedodržení těchto zásad a porušení povinností §17 zákona č. 133/1985, Sb., O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, může být fyzická osoba ve správním řízení v návaznosti na přestupkový zákon napomenuta příp. pokutována až do výše 25000,00 Kč.

Povinnosti právnických osob řeší §5 zákona č. 133/1985, Sb., O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvek byl publikován v rubrice: Nezařazené. | Počet přečtení: 1 415x

Komentáře nejsou povoleny.