UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Obec Sehradice byla upozorněna Povodím Moravy, s. p. Brno, závodem Uherské Hradiště na opakující se neoprávněné ukládání organického odpadu z kosení travnatých ploch, větví ořezaných stromů a keřů, natí a listů ze zahrádek na břehy koryta vodního toku Luhačovický potok. Touto činností nejen, že občané neoprávněně vstupují na cizí pozemky, ale zároveň porušují zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a zákon č. 185/2001 Sb o odpadech. Pokud se tento neutěšený stav v obci nezmění, budou nuceni pracovníci Povodí Moravy vzniklou situaci řešit v součinnosti s Městským úřadem v Luhačovicích, který s jednotlivými občany zahájí přestupkové řízení.

Příspěvek byl publikován v rubrice: Informace. | Počet přečtení: 1 309x

Komentáře nejsou povoleny.