Upozornění pro podnikatele

Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele provozující silniční motorovou dopravu na novelu silničního zákona provedenou zákonem č. 119/2012 Sb.,  účinnou od 1.6.2012, která novelizuje i živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. Podle tohoto zákona jsou podnikatelé provozující dopravu velkými vozidly tj. nákladními o hmotnosti nad 3,5 tuny a osobními pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče povinni do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto zákona tj. do 31.5.2013 požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady podle tohoto zákona. Povinnost se vztahuje i na dopravce, kteří mají přerušené živnostenské oprávnění.

Nebude-li žádost včetně doložených dokladů podána ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad změní rozhodnutí o udělení koncese vydané před nabytím účinnosti tohoto zákona a omezí rozsah předmětu podnikání na provozování dopravy pouze malými vozidly tj. nákladními o hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny a osobními pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

Bližší informace podají pracovníci Obecního živnostenského úřadu Luhačovice, pracoviště: Masarykova 137, 3. patro, tel. 577197261, 577197263, 577197270.

Příspěvek byl publikován v rubrice: Informace. | Počet přečtení: 1 372x

Komentáře nejsou povoleny.