Město Luhačovice – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu

luhacovice_rozvoj_sluzebegovernmentu_logo

Od roku 2009 město Luhačovice připravuje a realizuje projekt s názvem „Město Luhačovice – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu“, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně služeb elektronické veřejné správy a samosprávy v obcích správního obvodu Luhačovice. Poskytnutá dotace činí téměř 5,3 mil. Kč.

Na začátku byla úspěšná žádost města Luhačovice o dotaci z Integrovaného operačního programu, oblasti podpory 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě, na projekt s názvem Město Luhačovice – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu. Celkové výdaje projektu budou 6,5 mil. Kč. Podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj představuje 85 % způsobilých výdajů, v tomto případě se jedná o 5,3 mil. Kč, zbylých 1,2 mil. Kč jsou prostředky města Luhačovice.
Realizační fáze projektu byla ukončena v březnu 2013.

Účelem projektu je modernizace výkonu územní veřejné správy ve správním území obce s rozšířenou působností Luhačovice především zefektivněním elektronické komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy a zabezpečením datové propojenosti místní a ústřední veřejné správy, které povede ke zjednodušení a zrychlení komunikace občanů s úřady územní samosprávy a budoucí on-line přístup ke správním agendám.
Projekt zahrnuje dodávku a implementaci hardware a software pro technologické centrum obce s rozšířenou působností Luhačovice, novou elektronickou spisovou službu a vnitřní integraci úřadu. Součástí je také technická podpora a zaškolení zaměstnanců. Nový systém využívají i organizace zřizované městem Luhačovice, obce ve správním obvodu a jimi zřizované organizace.

www.strukturalni-fondy.cz/iop
Článek ke stažení zde.

Příspěvek byl publikován v rubrice: Informace. | Počet přečtení: 1 247x

Komentáře nejsou povoleny.