Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji – 3. vlna

Vyhlášení programu: 10. září 2019
Elektronický příjem žádostí: 15. října 2019 od 8:00 hodin

Podrobné informace v pokračování příspěvku
Leták s těmito informace a vzorem fotodokumentace si můžete stáhnout zde.

Pro koho je dotace určena?

Pro fyzické osoby – vlastníky a spoluvlastníky rodin­ných domů na území Zlínského kraje, které jsou převážně vytápěny kot­lem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy, napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso. Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci!

Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se 3 by­tovými jednotkami.

Na co je dotace určena?

Na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj tepla:

 • Kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním)
 • Plynový kondenzační kotel
 • Tepelné čerpadlo

Žadatelem vybraný kotel musí být uveden v „seznamu kotlů“ pod­porovaných z kotlíkové dotace – Seznam výrobků a technolo­gií, který je průběžně aktualizován a je zveřejněn na webových stránkách https://svt.sfzp.cz.

V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kuso­vé dřevo) je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle – 55 l vody na 1 kW výkonu kotle.

Z kotlíkové dotace lze podpořit výměny kotlů realizované v období již od 15. 7. 2015.

Jaká je výše dotace?

 • Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Automatický (samočinný) kotel na biomasu – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci

 

Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)?

 • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukci stávající otopné soustavy
 • Nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle do provozu
 • Projektovou dokumentaci (kromě nákladů na zpracování žádosti)

 Jaké dokumenty budete k žádosti potřebovat?

 • Fotodokumentaci původního kotle na tuhá paliva se zřejmým připojením na komín a otopnou soustavu
 • Revizní zprávu původního kotle (musí být uvedena emisní třída kotle)
 • Souhlas spoluvlastníka nemovitosti, případně pozemku

V rámci kotlíkových dotací NELZE provést výměnu:

 • Stávajícího starého plynového kotle
 • Stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová) a kuchyňského sporáku
 • Stávajícího kotle s ručním přikládáním emisní třídy 3 a vyšší
 • Stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva

Leták s těmito informace a vzorem fotodokumentace si můžete stáhnout zde.

www.kr-zlinsky.cz/kotliky, e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz 

Příspěvek byl publikován v rubrice: Informace. | Počet přečtení: 617x

Komentáře nejsou povoleny.