Realizované projekty 2005

Podprogram na podporu obnovy venkova

Dotace na opravu chodníků a opěrné zídky Kč 215 000
Finanční výpomoc na opravu chodníků Kč 161 000
Bylo opraveno 441 m2 chodníků celkovým nákladem Kč 540 000

Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na festival

DH Maňasovy Sehradice Kč 10 000

Komentáře nejsou povoleny.