Realizované projekty 2006

Finanční příspěvek na les – Obnova lesních porostů Kč 40 950

Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na festival

DH Maňasovy Sehradice Kč 7 000

PROGRAM OBNOVY VENKOVA 2006
Oprava chodníků v obci Sehradice
Vyhodnocení projektu: opraveno 650 m2 chodníků u KD a v části obce Losky
Celkové náklady: 777 163 Kč
Dotace poskytnutá od Zlínského kraje: 310 000 Kč
Půjčené prostředky: 233 000 Kč

Oprava chodníků v obci Sehradice

Komentáře nejsou povoleny.