Realizované projekty 2007

Dotace Zlínského kraje na festival DH Maňasovy Sehradice – Kč 20 000

Podprogram na podporu obnovy venkova  – rok 2007
Rozšíření stání zastávky hromadné dopravy
– Přístupový chodník se zábradlím
– Nové osvětlení
Celkové skutečné náklady na projekt: Kč 353 263
Výše přidělené dotace: Kč 135 000
Výše přidělené finanční výpomoci: Kč 101 000

Podpora zaměstnávání v obcích a v organizacích neziskové sféry a rekvalifikace
Další informace jsou ke stažení zde.

Komentáře nejsou povoleny.