Realizované projekty 2008

Podprogram na podporu obnovy venkova

Oprava chodníků a opěrné zídky (od prodejny potravin po č.p. 12 – Bergerovi)
Poskytnutá neinvestiční dotace Zlínským krajem Kč 400 000
Půjčené prostředky Zlínským krajem Kč 240 000
Investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na zakoupení požární techniky Kč 140 000
Neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na Maňasovy Sehradice 2008 Kč 30 000

Informace k projektu „Realizace úspor energie – Základní a mateřská škola Sehradice“ naleznete zde.

Komentáře nejsou povoleny.