Realizované projekty 2009

Obec obdržela Smlouvu ze dne 13. 5. 2009 o poskytnutí podpory formou dotace a návratné finanční výpomoci od Zlínského kraje na realizaci projektu PF02-09DT13/165 nazvaného: Komplexní úprava centrálního prostoru obce – I. etapa.

Dotace požadovaná od Zlínského kraje: Kč 400 000
Návratná finanční výpomoc: Kč 240 000
Finanční podíl obce: Kč 165 000
Předpokládané finanční zdroje: Kč 805 000

Účelová neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na restaurování Božích muk
Z rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 17. 6. 2009 poskytne Zlínský kraj obci účelovou neinvestiční dotaci z Fondu kultury ve výši 50 000,- Kč na restaurování božích muk z 1. pol. 19. století.
Celkové náklady na projekt 90 000,- Kč.

Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 17. června 2009 byla obci schválena účelová neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši 30 000,- Kč na projekt Maňasovy Sehradice.
Festival dechových hudeb se uskutečnil v naší obci dne 21. června 2009.

Obec Sehradice obdržela dne 24. 7. 2009 Rozhodnutí o poskytnutí dotace MV na zavedení ICT v územní veřejné – CzechPOINT – kontaktní místo.
Finanční rámec projektu:

Příspěvek Společenství (ERD) 85 % Kč 79 837
Obecní rozpočet 15 % Kč 14 090
Celkové způsobilé výdaje projektu 100 % Kč 93 927

Komentáře nejsou povoleny.