Zastupitelstvo

Starostka: Silvie Pospíšilová
Místostarosta: Mgr. Ing. Petr Kučera
Členové zastupitelstva: Renata Březinová
  Ing. Alena Kutáčková
  Jan Lukáč
  Karel Zavadil
  Zdeněk Šenovský
  Bc. Josef Šůstek
  Martin Heinz

Výbory zastupitelstva obce Sehradice

Finanční výbor
Předseda – Bc. Josef Šůstek
Členové – Ing. Roman Heinz, Ing. Alena Kutáčková
Náplň práce výboru

Kontrolní výbor
Předseda – Jan Lukáč
Členové – Martin Heinz, Karel Zavadil
Náplň práce výboru

Kulturní a sportovní výbor
Předsedkyně – Ing. Alena Kutáčková
Členové – Josef Čada, Mgr. Jana Kučerová, Karel Zavadil, Klára Zavadilová
Náplň práce výboru

Sociální výbor
Předseda – Zdeněk Šenovský
Členové – Ing. Daniela Šenovská, Lukáš Rak
Náplň práce výboru

Komentáře nejsou povoleny.