PF 2012

| Rubriky: Informace | Počet přečtení: 1 282x

Jarmark přilákal stovky lidí

Rozsvěcování vánočního stromu 2011

Začátek prosince patří v Sehradicích, stejně jako ve většině měst a obcí, tradičnímu rozsvěcování vánočního stromu. Letos se poprvé rozzářil na dolním konci u Božích muk. Organizátoři se rozhodli pojmout celou akci trochu jinak a uspořádali malý jarmark. Tedy malý… Nejdřív se domnívali, že ze strany občanů nebude o účast na jarmarku velký zájem. Nakonec ale návštěvníci mohli obdivovat háčkované ozdoby, svíčky, perníky, vánoční dekorace a řadu dalších drobností. Chuťovým pohárkům lahodil voňavý svařák, punč i medovina. Široko daleko se linula vůně bramboráků a topinek.
V duchu pořekadla „Nejen chlebem živ je člověk“ bylo nakrmeno i duchovno přítomných. A to díky dětem z mateřské a základní školy, které si opět pod vedením svých učitelek připravily úžasný program.
Všechno bylo vypito, snědeno, dokonce i malý ohňostroj rozzářil oblohu. A předvánoční nálada byla výborná. A o to přeci jde, ne?

| Rubriky: Co bylo | Počet přečtení: 821x

Občané mohou podávat podněty k řešení nového územního plánu obce Sehradice

Obec Sehradice zahájila přípravné práce na zpracování nového územního plánu , který by měl nahradit stávající územní plán. Ten byl schválen v prosinci roku 1999 a jeho platnost je stavebním zákonem stanovena nejdéle do konce roku 2015. Občané Sehradic, ale také osoby s vlastnickými právy k pozemkům a stavbám na území obce , mohou podávat své podněty k tomu, jak by měly být jejich pozemky v novém územním plánu vedeny. Požadavky budou přehodnoceny z hlediska reálnosti záměru a budou postoupeny zpracovateli nového územního plánu k zapracování.
Své podněty podávejte do konce února 2012 na Obecní úřad Sehradice, 763 23 Sehradice 64, v písemné podobě opatřené kontaktními údaji a doložte mapový podklad s vyznačením dotčeného území.
Územní plán vymezuje zastavěné a zastavitelné plochy a stanovuje budoucí využití území, například pro bydlení, občanskou vybavenost, drobnou výrobu, sport a rekreaci , dopravu, veřejnou zeleň, související technickou infrastrukturu, uspořádání krajiny a stanovuje předpoklady k ochraně všech hodnot v území. Určuje tím tedy budoucí rozvoj obce.
Pořízení územního plánu bude probíhat v souladu se stavebním zákonem v několika fázích, jednotlivé fáze budou projednávány s dotčenými orgány, organizacemi hájícími veřejný zájem a sousedními obcemi.
Územní plán bude rovněž průběžně projednáván s občany , aby se tak mohli aktivně účastnit průběhu pořizování územně plánovací dokumentace.
Předpokládaný termín vydání Územního plánu Sehradice: listopad 2013

| Rubriky: Informace | Počet přečtení: 713x

Václav Hudeček zvednul publikum ze židlí

Jeviště sehradského kulturního domu přivítalo na konci listopadu velmi vzácného hosta. Do obce zavítal houslový virtuos Václav Hudeček společně s klavíristou Petrem Adamcem a mladou houslistkou Markétou Dominikusovou. Ta se letos stala absolutní vítězkou Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích.
Tři umělci byli zárukou vyprodaného sálu. Nadšenému publiku nabídli skladby Tartiniho, Händla, Corelliho či Dvořáka. Byť se jednalo o koncert klasické hudby, hledištěm se nesl i smích. A to vždy, když si slovo vzal známý houslista. Komorní atmosféra, krásná hudba a milí lidé. To všechno způsobilo, že dvě stě padesát diváků si z večera odneslo nezapomenutelný zážitek. A protagonisty za něj odměnilo několikaminutovým potleskem ve stoje.
Organizátoři měli strach, zda nebude hudebník rozpačitý z prostředí vesnického kulturáku. Opak byl pravdou. Byl nadšen nejenom z dobré akustiky, kterou, jak sám přiznal, nečekal, ale hlavně z obecenstva.
Tak zase za rok, pane Hudečku!

| Rubriky: Co bylo | Počet přečtení: 821x

Sehrazany přijela potěšit Trnkovjanka

Koncert Trnkovjanky 28. 10. 2011

28. říjen byl pro některé dnem české státnosti, pro většinu příjemným prodloužením víkendu, pro šedesátku sehradských seniorů kulturním zážitkem. Uskutečnil se totiž tradiční koncert pro důchodce. Tentokrát zcela v režii dechové hudby Trnkovjanka. Mladí hudebníci z Kašavy se poprvé místním představili na letošním ročníku festivalu Maňasovy Sehradice a sklidili velký potlesk. Pro další si přijeli právě v pátek 28. října.
Ansámbl čítající osmnáct muzikantů si okamžitě zabral jeviště sehradského kulturáku. Svým posluchačům nabídli nejenom lidovky, ale také známé instrumentální skladby. V pauzách veselé obecenstvo bavil lidový vypravěč Jožka Černý z Hodonína.
Víno teklo proudem, jídlo si všichni chválili a po frgálech se jen zaprášilo. Po protančeném odpoledni odcházeli senioři večer domů spokojení. Chtělo by se říct – tak zase za rok… S přihlédnutím k úsporným opatřením byl ale možná letošní ročník poslední v teple kulturáku. Příště už třeba budeme sedět u táboráku na hřišti, budou se opékat buřty a místo kapely se bude hrát na kytaru. Ale i to má své kouzlo. Nebo ne? :)

| Rubriky: Co bylo | Počet přečtení: 802x

Zájezd na Radhošť, Soláň a do Velkých Karlovic – 21. září

Zájezd na Radhošť, Soláň a do Velkých Karlovic – 21. září

I když nám pohanský bůh Radegast zahalil okolní kopce bílými mraky, nálada byla výborná. Na Soláni se nám už sluníčko ukázalo v plné kráse. Byl to náš už druhý vydařený zájezd, na prvním jsme byli ve Věžkách n a zahrádkářské výstavě.
Děkujeme zastupitelstvu obce za poskytnutou dotaci, díky níž jsme mohli zájezdy zorganizovat. Škoda, že i ostatní občané nevyužili nabízená volná místa, autobus nebyl plně obsazený.
Mgr. Ludmila Maňasová
předsedkyně klubu seniorů

| Rubriky: Co bylo, Klub seniorů | Počet přečtení: 825x

Začíná topná sezóna – hasiči varují před nebezpečím a požáry

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje vyjížděl v minulém roce k celé řadě požárů způsobených nedbalostí lidí, kteří podcenili nebezpečí při topení. Série tragických úmrtí nás nutí neustále veřejnost varovat a upozorňovat na základní chyby při uskladňování paliv, spalování v jejich spotřebičích a na chyby v průběhu samotného topení./

Více

| Rubriky: Informace, Pozvánky - místní | Počet přečtení: 777x

Přihlaste se do kurzů angličtiny . . .

Jsou tady pro všechny, kteří
– se chtějí začít učit a ještě k tomu neměli příležitost
– chtějí oprášit své znalosti v gramatice a konverzaci

KDE: ZŠ Dolní Lhota
KDY: Každou středu (15 lekcí)

Bližší informace zde, přihláška ke stažení zde.
TĚŠÍME SE NA VÁS . . .

| Rubriky: Pozvánky - místní | Počet přečtení: 889x

Myslivci vyčistili potok od odpadků

Myslivci vyčistili potok od odpadků

Už je to skoro měsíc, co naši obec postihla blesková povodeň. Vrazila do zahrad, sklepů i domů. Velká voda už je dávno pryč, ale zůstala po ní spousta odpadků v korytě potoka. Proto si členové sehradského mysliveckého sdružení udělali brigádu, obuli holínky, vzali desítky pytlů na odpad a prošli celý tok, který od nánosů nepořádku vyčistili. A za to jim patří dík.

| Rubriky: Co bylo, Myslivci, Spolky | Počet přečtení: 1 281x

Taneční kurzy pro dospělé – podzim 2011

Taneční kurzy pro dospěléCHCETE POZNAT KOUZLO SPOLEČENSKÉHO TANCE?

ZAČÍNÁME 16.9.2011 pod vedením Karla a Zuzany Pátíkových
KDY: Každý pátek 19:00 – 20:30
KDE: KD Sehradice
CENA: 1500 Kč / PÁR uhradit do 12.9.

Přihlásit se můžete předběžně na e-mail motyckova.jana@centrum.cz
– závazná přihláška ke stažení na www.trnka-skola.cz (i k vyzvednutí ve škole). podepsanou závaznou přihlášku v tištěné podobě doručte na adresu zš dolní lhota, č. 80, 763 23.

– maximální počet párů je 25 – v případě vyššího počtu zájemců rozhoduje datum podání závazné přihlášky v tištěné podobě
– platbu lze provést převodem na č.účtu 2269276359/0800 nebo v hotovosti pí. Remešové v kanceláři ZŠ dolní lhota

| Rubriky: Pozvánky - místní, Škola | Počet přečtení: 1 329x