Senátorský chodníček

26. května jsme byli na „Senátorském chodníčku“, který se konal pod patronátem místopředsedkyně Senátu paní Aleny Gajdůškové. Začínalo se ve Valašských Kloboukách kladením kytic k Památníku Československé vzájemnosti. Dalším zastavením byla slovenská obec Pruské, kde pro nás bylo připraveno pohoštění a proběhlo zde sázení Lipky vzájemnosti jako symbolu bratrství Čechů a Slováků. Z Vršatce jsme pak „chodníčkem“ krásnou valašskou přírodou šli pěšky do Nedašova. Při kulturním programu čas rychle uběhl a tak nás přistavené autobusy rozvezly do našich domovů.

Mgr. Ludmila Maňasová
předsedkyně klubu seniorů

| Rubriky: Co bylo, Klub seniorů | Počet přečtení: 1 315x

Mše u Božích muk se pomalu stává tradicí

Prostranství kolem Božích muk se první červnovou sobotu proměnilo v  kostel pod širým nebem. Občané totiž mší oslavili druhé výročí svěcení Božích muk. Letos mohli přivítat také Sbor sv. Diviše z Horní Lhoty, který svým vystoupením dodal celé akci slavnostní atmosféru.

Fotografie jsou k nahlédnutí zde.

Více

| Rubriky: Co bylo | Počet přečtení: 1 056x

Maňasovy Sehradice 2012

| Rubriky: Pozvánky - místní | Počet přečtení: 1 072x

Maminky se bavily i plakaly dojetím

Druhou květnovou neděli slaví naše maminky svátek a ani naše obec Sehradice na takový výjimečný den nezapomíná. Letos jsme tento krásný svátek společně oslavili v kulturním domě, a to v pátek 11.5.

Více

| Rubriky: Co bylo | Počet přečtení: 1 104x

Čestné uznání – stavba roku 2011

V X. ročníku soutěže Stavba roku 2011 Zlínského kraje dostala stavba odkanalizování a čistírny odpadních vod Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota čestné uznání – ke stažení zde.

| Rubriky: Co bylo | Počet přečtení: 1 288x

Kurz háčkování

KURZ  HÁČKOVÁNÍ

Bližší informace ke stažení zde.
Přihláška do kurzu háčkování

| Rubriky: Pozvánky - místní | Počet přečtení: 1 201x

Vzdušný prostor nad Sehradicemi si zabraly čarodějnice

Sraz: 27. 4. 2012 v 17 hodin u obecního úřadu, účast cca 40-50 dětí a dospělých, následný přesun na koupaliště, opékání uzenin, tanec a hry…

Tento strohý text je určen pro ty, kteří nedokáží pochopit nadsázku. Ti, kteří mají smysl pro humor, si mohou přečíst původní řádky.

Více

| Rubriky: Co bylo | Počet přečtení: 1 038x

Hejtman Zlínského kraje vyhlásil období nepříznivých podmínek

Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák na základě návrhu ředitelky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje vyhlásil dne 26. března 2012 pro celé území Zlínského kraje období nepříznivých klimatických podmínek, a to v souladu s nařízením, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Vyhlášení – zde.

Pro období nepříznivých klimatických podmínek se vydávají tato omezení:
a) zákaz rozdělávání ohňů a spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, sláma, větvě apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti lesních porostů a souvislých travních porostů,
b) zákaz provádění ohňostrojů, pyrotechnických efektů nebo obdobných efektů, při kterých se používá otevřený plamen (např. lampiony štěstí),
c) osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních porostech bez použití otevřeného ohně.

| Rubriky: Informace | Počet přečtení: 1 040x

Zápis do MŠ 2012

Oznamujeme rodičům, kteří mají zájem přihlásit své děti do mateřské školy na školní rok 2012/2013, že žádosti o přijetí si mohou vyzvednout v mateřské škole v týdnu od 5.3.2012 do 16.3.2012 vždy od půl sedmé do  patnácti hodin.

Vyplněné žádosti s potvrzením lékaře o zákonném očkování je nutné dodat do mateřské školy do konce měsíce března – poté začne probíhat správní řízení o přijetí dětí do mateřské školy.

ředitel školy

| Rubriky: Informace, Škola | Počet přečtení: 1 207x

Módní přehlídka 4. 3. 2012

| Rubriky: Pozvánky - místní | Počet přečtení: 1 159x