Den zdraví v Sehradicích přilákal desítky lidí

Že vlastní zdraví není lidem lhostejné, dokázala akce, která se uskutečnila v poslední dubnovou středu v budově bývalé mateřské školy v Sehradicích. Projekt s názvem Den zdraví zastřešila Jana Horáčková společně se svojí sestrou Lenkou Ždanovou. „Příjemně nás překvapil zájem ze strany veřejnosti. Návštěvníci využili všechno. Měření cukru, cholesterolu, tlaku i ukázkové měření zdravotních obtíží elektroakupunkturním přístrojem Supertronic,“ pochvalovala si Jana Horáčková. Nechyběla ani ochutnávka léčivých bylinných čajů či nápoje z mladého ječmene.

| Rubriky: Co bylo | Počet přečtení: 1 002x

Výstava v Sehradicích návštěvníky velikonočně naladila

Desítky pestrobarevných kraslic, pomlázky, velikonoční beránci, květinové vazby či precizně vyzdobené perníčky byli k vidění v předvelikonočním týdnu v kulturním domě v Sehradicích. Prodejní výstavu, kterou doplňovaly umělecké dílny, zorganizoval obecní úřad společně s několika nadšenci. Ti po dva dny předváděli návštěvníkům své umění.

Více

| Rubriky: Co bylo | Počet přečtení: 1 051x

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Obec Sehradice byla upozorněna Povodím Moravy, s. p. Brno, závodem Uherské Hradiště na opakující se neoprávněné ukládání organického odpadu z kosení travnatých ploch, větví ořezaných stromů a keřů, natí a listů ze zahrádek na břehy koryta vodního toku Luhačovický potok. Touto činností nejen, že občané neoprávněně vstupují na cizí pozemky, ale zároveň porušují zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a zákon č. 185/2001 Sb o odpadech. Pokud se tento neutěšený stav v obci nezmění, budou nuceni pracovníci Povodí Moravy vzniklou situaci řešit v součinnosti s Městským úřadem v Luhačovicích, který s jednotlivými občany zahájí přestupkové řízení.

| Rubriky: Informace | Počet přečtení: 1 081x

Blahopřání panu Maňasovi

František Maňas - blahopřáníPan František Maňas se na začátku dubna dožil požehnaných devadesáti let. Je tak nejstarším mužem v obci Sehradice. K rodině, přátelům a známým se s přáním všeho nejlepšího připojuje i obecní úřad.

| Rubriky: Nezařazené | Počet přečtení: 1 315x

Členové RSLZ čtěte !!!

V úseku potoka(tůně) u autobusového a vlakového nádraží, se na podzim při záchranném transferu ryb nepodařilo zlovit všechny ryby.
Z důvodů čištění potoka od velkých nánosů, vydá RSLZ na revír Ščavnice 1 povolenku, za účelem odlovu ryb na udici šetrným způsobem.
Povolenky pro členy RSLZ vydá hospodář po předložení splněných povinností za rok 2010 a zaplacení členských příspěvků v roce 2011.
Před výdejem kontaktujte hospodáře na telefonním čísle 731 615 550

S rybářským pozdravem ,,Petrův zdar“
hospodář František Miko

info@rybari-luhacovice.cz

| Rubriky: Rybáři | Počet přečtení: 1 442x

Jarní spalování travních porostů a jiného odpadu

Jarní čas znovu láká občany, zahrádkáře, chataře a chalupáře k práci a úklidu. To ale přináší řadu problémů také hasičům, kteří musí často vyjíždět na případy nehlášeného spalování klestu, suché trávy, dřevního nebo jiného biologického odpadu.
Hasiči proto varují před nebezpečným plošným vypalováním suchého porostu na volných plochách, které může způsobit nekontrolované rozhoření s možným ohrožením jak přírody, tak majetku nebo i zdraví lidí. Zvláště senioři by se měli mít na pozoru a neměli by přeceňovat své omezené reakční schopnosti.

Více

| Rubriky: Nezařazené | Počet přečtení: 1 088x

Hasičské včelky excelovaly, maškarní ples slavil úspěch

První březnová sobota patřila v Sehradicích fašanku a následně maškarnímu plesu v místním kulturním domě. Fašankový průvod byl letos zcela v režii členů Sboru dobrovolných hasičů. Na maskách si dali obzvlášť záležet a ze ztepilých požárníků se stali pilné včelky.
Den před pochůzkou se situace nečekaně zkomplikovala. Hasičům odřekli muzikanti! Sehnat na poslední chvíli náhradníky byla věc téměř nemožná. Chlapi vyřešili nepříjemnou záležitost velmi elegantně. Do úlu, který byl původně sestrojen jako úložiště slivovice, vmontovali autorádio, reproduktory a rázem měli přehrávač na kolečkách. Úspěch sklízeli ve všech domácnostech.
V sobotní večer se po několika desetiletích do Sehradic vrátil maškarní ples. Zastupitelé, kteří celou akci organizovali, byli plni očekávání. Přijdou lidi nebo ze strany veřejnosti nebude zájem? Překvapili! Nejenom, že dorazili místní, ale v kulturáku přistála i vesmírná expedice ze želechovických Pasek a nechyběla ani odvodová vojenská komise z Dolní Lhoty.
Zdá se, že pokus o znovuzavedení tradice se vydařil. Tak za rok znovu!
Fotky z maškarního plesu jsou zde.

Více

| Rubriky: Co bylo | Počet přečtení: 1 405x

Výzva občanům

Kdo má zájem o samovýrobu palivového dříví z obecního lesa, ať se do konce března přihlásí na OÚ.  Zároveň vyzýváme ty, kteří si loni na podzim nahlásili zpracování dříví na svážnici Slavičín-Dolní Lhota, ať neprodleně započnou s pracemi, jinak budou tyto úseky přiděleny po 31. 3. 2011 novým zájemcům. Cena bude stanovena na základě kvality a tloušťky dříví. U tvrdého dřeva bude cena 300,-Kč/m, za měkké 200,-Kč/m.

Podmínky samovýroby: bude vytěženo jen vyznačené dříví, bude rozřezáno a poskládáno do měřitelných hrání, do doby zaplacení je dříví majetkem obce a nesmí být odvezeno. Při nesplnění těchto podmínek nebude další žádost o dříví akceptována. Objednávky budou závazné, termín dokončení zpracování a odvezení dříví ze samovýroby je stanoven na 30. 9. 2011.

| Rubriky: Informace | Počet přečtení: 1 053x

Budova staré školky po letech přivítala děti. Brzy v ní najdou zázemí i senioři

Několik let zela budova bývalé mateřské školy v Sehradicích prázdnotou. Její prostory obývali pouze pavouci a jiná lezoucí havěť. Nyní je tomu ale konec! Starou školku opět obsadily děti. A nutno podotknout, že ji vzaly útokem. Za všechno může skupina nadšených maminek, které dospěly k závěru, že není na škodu se občas potkat, vypít si v klidu kávu, probrat život… A když se přitom drobotina společně zabaví, je stav téměř ideální. Jelikož jsou to ženy činu, pustily se do práce. Ve školce se malovalo, gruntovalo, věšely závěsy, obrázky a během několika týdnů vytvořily maminky (samozřejmě za pomoci mužských rukou a velkého přispění sponzorů) útulné místo setkávání se. Takže milé maminky a vlastně i tatínkové, pokud už vás to doma nebaví, vyrazte v pondělí či ve středu vždy od 15.30 do 17.30 hodin za ostatními. Vaši potomkové si zahrají se svými vrstevníky a vy na chvilku vydechnete.

Více

| Rubriky: Informace | Počet přečtení: 1 100x

Panenky přilákaly téměř tisícovku návštěvníků

Začátek února byl v Sehradicích ve znamení panenek. Sbírka, která pochází od sehradské rodačky Jarmily Maňasové, kompletně zaplnila sál kulturního domu. Nadšená seniorka představila veřejnosti na osm stovek hraček, které usilovně sbírala v uplynulých osmi letech. A zájem lidí byl obrovský. Během čtyř dnů, kdy byla expozice k vidění, se s panenkami potěšila téměř tisícovka návštěvníků. Přijížděli lidé nejenom z okolních vesnic, ale také od Vsetína, Uherského Hradiště či Zlína. O své sběratelské vášni bude paní Maňasová povídat 22. února od 11 do 12 hodin v programu Apetýt na vlnách Českého rozhlasu Brno.  Fotografie naleznete ve fotogalerii nebo při otevření tohoto příspěvku.

Více

| Rubriky: Co bylo | Počet přečtení: 1 199x