Při slavnostní mši svaté byl posvěcen kříž na zvonici

V sobotní dopoledne se na sehradské návsi u Boží muky sešli desítky lidí, aby vzpomněli na výročí svěcení této sakrální památky. Při slavnostní mši svaté, kterou celebroval otec Kryštof, byl zároveň posvěcen nový kříž na zvonici. Ten vzešel z umělecké dílny dolnolhotského kumštýře Davida Žáčka.
Počasí bylo k věřícím milosrdné, a i když se od rána na obloze kupily bouřkové mraky, od jedenácti hodin, kdy celá sláva začala, bylo nebe jako vymetené.

| Rubriky: Co bylo | Počet přečtení: 1 190x

Děti si svůj svátek skvěle užily

Sehradské koupaliště první červnovou neděli odolávalo „náletu“ desítek dětí, které malinko opožděně slavily svůj svátek. A oslava to byla vskutku podařená! Do obce zavítala ředitelka luhačovického Domu dětí a mládeže i se svojí kolegyní. Obě dámy přítomné provázely bohatým programem, s ratolestmi tančily a hromadně rozdávaly všem sladké laskominy.
Před přítomnými se zavlnily břišní tanečnice se svým vystoupením, krátkým pásmem pobavily i děti z mateřské školy.
Více

| Rubriky: Co bylo | Počet přečtení: 1 238x

Do sehradského kulturáku dorazila Edith Piaf i Barbara Streisand

Poslední květnová neděle byla v Sehradicích ve znamení Paní hudby. Do obce zavítala mezzosopranistka Táňa Janošová, kterou na klavír doprovázela Šárka Králová. Obě dámy se už sehradským posluchačům představily při rozsvěcování vánočního stromu. Tentokrát místo koled přivezly známé francouzské šansony, německé operety a skladby ze světových muzikálů.
Více než hodinový program zahájily těmi nejznámějšími šansony pocházejícími z umělecké dílny Edith Piaf. Skladby, při kterých až mrazilo, odměnilo obecenstvo bouřlivým potleskem. V pauzách, kdy se Táňa převlékala do dalších rób, její kolegyně vyplnila klavírní improvizací na dané téma.
Po sekci písní s vůní Francie nastoupily rozdováděné německé operetky. I tato část programu si vysloužila ovace. V závěru svého vystoupení potěšily obě umělkyně diváky kusy z těch nejslavnějších muzikálů. My Fair Lady byla odměněna prvním potleskem vestoje. Ten se pak opakoval ještě dvakrát.
Krásná hodina plná ještě krásnějších skladeb měla jen jednu chybu. Přestože koncert byl dárkem pro místní a tudíž byl bez vstupného, spousta sedadel zela prázdnotou. Jedna paní situaci vystihla: „To byste museli ještě rozdávat klobásu a pivo, aby lidi přišli…“ Je smutné, že nejspíš měla pravdu. Ale jedno je jisté. Ti, kteří přišli, nelitovali. Důkazem byl trojitý standing ovation a fakt, že obě dámy nechtěli pustit z pódia.

| Rubriky: Co bylo | Počet přečtení: 1 233x

Rej čarodějnic skropil aprílový déšť

V pátek 29. dubna si na sehradském koupališti daly dostaveníčko čarodějnice. Plejáda „ježibabských outfitů“ byla vskutku rozmanitá. Některé si na svém zevnějšku daly záležet a potěšily tak každé mužské oko, na jiných bylo znát, kterak se na nich zub času podepsal.
Akce byla určena hlavně pro děti a ty si odpoledne užívaly plnými doušky. Nevadil jim ani aprílový liják, který se nečekaně přihnal. Ostatně zahřály se při soutěžích i u ohně, kolem kterého se nesla lákavá vůně z opékaných špekáčků.

| Rubriky: Co bylo | Počet přečtení: 1 356x

Den zdraví v Sehradicích přilákal desítky lidí

Že vlastní zdraví není lidem lhostejné, dokázala akce, která se uskutečnila v poslední dubnovou středu v budově bývalé mateřské školy v Sehradicích. Projekt s názvem Den zdraví zastřešila Jana Horáčková společně se svojí sestrou Lenkou Ždanovou. „Příjemně nás překvapil zájem ze strany veřejnosti. Návštěvníci využili všechno. Měření cukru, cholesterolu, tlaku i ukázkové měření zdravotních obtíží elektroakupunkturním přístrojem Supertronic,“ pochvalovala si Jana Horáčková. Nechyběla ani ochutnávka léčivých bylinných čajů či nápoje z mladého ječmene.

| Rubriky: Co bylo | Počet přečtení: 1 187x

Výstava v Sehradicích návštěvníky velikonočně naladila

Desítky pestrobarevných kraslic, pomlázky, velikonoční beránci, květinové vazby či precizně vyzdobené perníčky byli k vidění v předvelikonočním týdnu v kulturním domě v Sehradicích. Prodejní výstavu, kterou doplňovaly umělecké dílny, zorganizoval obecní úřad společně s několika nadšenci. Ti po dva dny předváděli návštěvníkům své umění.

Více

| Rubriky: Co bylo | Počet přečtení: 1 210x

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Obec Sehradice byla upozorněna Povodím Moravy, s. p. Brno, závodem Uherské Hradiště na opakující se neoprávněné ukládání organického odpadu z kosení travnatých ploch, větví ořezaných stromů a keřů, natí a listů ze zahrádek na břehy koryta vodního toku Luhačovický potok. Touto činností nejen, že občané neoprávněně vstupují na cizí pozemky, ale zároveň porušují zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a zákon č. 185/2001 Sb o odpadech. Pokud se tento neutěšený stav v obci nezmění, budou nuceni pracovníci Povodí Moravy vzniklou situaci řešit v součinnosti s Městským úřadem v Luhačovicích, který s jednotlivými občany zahájí přestupkové řízení.

| Rubriky: Informace | Počet přečtení: 1 245x

Blahopřání panu Maňasovi

František Maňas - blahopřáníPan František Maňas se na začátku dubna dožil požehnaných devadesáti let. Je tak nejstarším mužem v obci Sehradice. K rodině, přátelům a známým se s přáním všeho nejlepšího připojuje i obecní úřad.

| Rubriky: Nezařazené | Počet přečtení: 1 489x

Členové RSLZ čtěte !!!

V úseku potoka(tůně) u autobusového a vlakového nádraží, se na podzim při záchranném transferu ryb nepodařilo zlovit všechny ryby.
Z důvodů čištění potoka od velkých nánosů, vydá RSLZ na revír Ščavnice 1 povolenku, za účelem odlovu ryb na udici šetrným způsobem.
Povolenky pro členy RSLZ vydá hospodář po předložení splněných povinností za rok 2010 a zaplacení členských příspěvků v roce 2011.
Před výdejem kontaktujte hospodáře na telefonním čísle 731 615 550

S rybářským pozdravem ,,Petrův zdar“
hospodář František Miko

info@rybari-luhacovice.cz

| Rubriky: Rybáři | Počet přečtení: 1 674x

Jarní spalování travních porostů a jiného odpadu

Jarní čas znovu láká občany, zahrádkáře, chataře a chalupáře k práci a úklidu. To ale přináší řadu problémů také hasičům, kteří musí často vyjíždět na případy nehlášeného spalování klestu, suché trávy, dřevního nebo jiného biologického odpadu.
Hasiči proto varují před nebezpečným plošným vypalováním suchého porostu na volných plochách, které může způsobit nekontrolované rozhoření s možným ohrožením jak přírody, tak majetku nebo i zdraví lidí. Zvláště senioři by se měli mít na pozoru a neměli by přeceňovat své omezené reakční schopnosti.

Více

| Rubriky: Nezařazené | Počet přečtení: 1 246x