Okrsková soutěž v požárním sportu 2007

V sobotu dne 26. května 2007 se konala v Sehradicich na hřišti TJ soutěž 14. okrsku v požárním sportu. Zúčastnily se všechny sbory dobrovolných hasičů z obcí Horní Lhota, Dolní Lhota, Sehradice, Slopné, Loučka, Újezd, Vysoké Pole a Drnovice. Tyto sbory celkem vyslaly na soutěž 9 družstev mužů, 7 družstev žáků a 2 družstva žen. Soutěž se konala za velmi pěkného počasí. K poslechu i tanci vyhrávala dechová hudba Lhoťanka. Večerní zábava pokračovala ve stylu Disko. Členové SDH Sehradice velmi pečlivě připravili celou soutěž jak po stránce organizace, tak po stránce materiálního zabezpečení a občerstvení. Při organizaci vypomáhali rovněž myslivci, sportovci a rybáři.
Na hřišti bylo přítomno cca 250 hasičů a 450 diváků.

Umístění soutěžících družstev v jednotlivých kategoriích:

MUŽI

1. Drnovice „A“
2. Vysoké Pole
3. Loučka
4. Sehradice
5. Horní Lhota
6. Slopné
7. Drnovice „B“
8. Dolní Lhota
9. Újezd

ŽÁCI

1. Újezd
2. Drnovice „B“
3. Vysoké Pole
4. Loučka
5. Dolní Lhota
6. Slopné
7. Drnovice „A“

ŽENY

1. Vysoké Pole
2. Dolní Lhota

Komentáře nejsou povoleny.