Historie

Historie sehradského Sboru dobrovolných hasičů se traduje podle kroniky a  jednatelské knihy Sboru i vyprávění pamětníků od roku 1899. V dubnu po roku 1999 proběhly na hřišti TJ Sokol oslavy 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Sehradicích. Od této doby byl sbor značně omlazen a  je jen dobře, že i v dnešní hektické době máme zde občany ochotné chránit náš majetek při požárech či živelných pohromách.

V letošním roce budou hasiči pořádat fašankový průvod obcí za doprovodu dechové hudby Lhoťanka, v květnu uspořádají okrskovou soutěž v požárním sportu a kácení máje. Rovněž se zapojí do přípravy 10. výročí hudebního festivalu dechových hudeb Maňasovy Sehradice.

Obec nechala zgenerálkovat stříkačku PS12 pro zvýšení výkonu při požárním sportu a bude zakoupeno devítimístné vozidlo, které nahradí stávající 50 let starou techniku – vozidlo T805. Hasiči byli vybaveni novými vycházkovými stejnokroji. Scházejí se pravidelně v pronajaté místnosti od obce, kterou si postupně vybavili novým nábytkem a výpočetní technikou.

Komentáře nejsou povoleny.