Historie 2005-2006

Tabulka soutěže OP muži

 1 . V. Otrokovice B  26 17  7  2 75:21 58

 2 . V. Klobouky    26 14  6  6 64:31 48

 3 . Nevšová      26 13  7  6 49:34 46

 4 . Tlumačov A    26 13  5  8 43:33 44

 5 . Ludkovice     26 11  8  7 55:45 41

 6 . Slavičín B    26 11  2  13 47:63 35

 7 . Tečovice A    26  9  7  10 40:44 34

 8 . Březová      26  9  6  11 37:33 33

 9 . Rokytnice     26  9  6  11 35:46 33

 10 . Paseky Zlín    26  9  6  11 44:41 33

 11 . Sehradice     26  9  4  13 32:44 31

 12 . Štípa       26  8  6  12 34:49 30

 13 . Březůvky     26  8  4  14 44:60 28

 14 . Mysločovice A   26  4  2  20 37:92 14

Výsledky soutěže OP muži

  1. kolo

   1  Březová      - Štípa       0:0 

   2  Tlumačov A    - Rokytnice     2:0 

   3  Tečovice A    - Březůvky     5:0 

   4  Slavičín B    - Ludkovice     1:2 

   5  Sehradice     - Mysločovice A   0:1 

   6  Paseky Zlín    - Nevšová      2:3 

   7  V. Otrokovice B  - V. Klobouky    3:1   2. kolo

   8  Štípa       - V. Klobouky    1:3 

   9  Nevšová      - V. Otrokovice B  1:3 

   10  Mysločovice A   - Paseky Zlín    1:5 

   11  Ludkovice     - Sehradice     6:2 

   12  Březůvky     - Slavičín B    5:0 

   13  Rokytnice     - Tečovice A    3:0 

   14  Březová      - Tlumačov A    1:0   3. kolo

   15  Tlumačov A    - Štípa       1:0 

   16  Tečovice A    - Březová      2:1 

   17  Slavičín B    - Rokytnice     1:1 

   18  Sehradice     - Březůvky     1:2 

   19  Paseky Zlín    - Ludkovice     1:0 

   20  V. Otrokovice B  - Mysločovice A   9:0 

   21  V. Klobouky    - Nevšová      3:3   4. kolo

   22  Štípa       - Nevšová      0:1 

   23  Mysločovice A   - V. Klobouky    2:6 

   24  Ludkovice     - V. Otrokovice B  2:4 

   25  Březůvky     - Paseky Zlín    0:1 

   26  Rokytnice     - Sehradice     1:0 

   27  Březová      - Slavičín B    2:0 

   28  Tlumačov A    - Tečovice A    1:1   5. kolo

   29  Tečovice A    - Štípa       7:2 

   30  Slavičín B    - Tlumačov A    0:2 

   31  Sehradice     - Březová      0:2 

   32  Paseky Zlín    - Rokytnice     1:3 

   33  V. Otrokovice B  - Březůvky     3:0 

   34  V. Klobouky    - Ludkovice     2:1 

   35  Nevšová      - Mysločovice A   3:0   6. kolo

   36  Štípa       - Mysločovice A   2:2 

   37  Ludkovice     - Nevšová      1:1 

   38  Březůvky     - V. Klobouky    3:4 

   39  Rokytnice     - V. Otrokovice B  1:1 

   40  Březová      - Paseky Zlín    1:1 

   41  Tlumačov A    - Sehradice     3:1 

   42  Tečovice A    - Slavičín B    2:4   7. kolo

   43  Slavičín B    - Štípa       1:0 

   44  Sehradice     - Tečovice A    2:0 

   45  Paseky Zlín    - Tlumačov A    0:1 

   46  V. Otrokovice B  - Březová      1:0 

   47  V. Klobouky    - Rokytnice     1:0 

   48  Nevšová      - Březůvky     1:1 

   49  Mysločovice A   - Ludkovice     2:3   8. kolo

   50  Štípa       - Ludkovice     0:3 

   51  Březůvky     - Mysločovice A   2:1 

   52  Rokytnice     - Nevšová      2:0 

   53  Březová      - V. Klobouky    1:1 

   54  Tlumačov A    - V. Otrokovice B  1:2 

   55  Tečovice A    - Paseky Zlín    0:0 

   56  Slavičín B    - Sehradice     1:0   9. kolo

   57  Sehradice     - Štípa       4:0 

   58  Paseky Zlín    - Slavičín B    5:2 

   59  V. Otrokovice B  - Tečovice A    1:0 

   60  V. Klobouky    - Tlumačov A    1:2 

   61  Nevšová      - Březová      3:2 

   62  Mysločovice A   - Rokytnice     2:2 

   63  Ludkovice     - Březůvky     6:2  10. kolo

   64  Štípa       - Březůvky     2:3 

   65  Rokytnice     - Ludkovice     2:2 

   66  Březová      - Mysločovice A   3:2 

   67  Tlumačov A    - Nevšová      1:1 

   68  Tečovice A    - V. Klobouky    3:2 

   69  Slavičín B    - V. Otrokovice B  2:3 

   70  Sehradice     - Paseky Zlín    3:2  11. kolo

   71  Paseky Zlín    - Štípa       2:1 

   72  V. Otrokovice B  - Sehradice     4:0 

   73  V. Klobouky    - Slavičín B    2:0 

   74  Nevšová      - Tečovice A    3:0 

   75  Mysločovice A   - Tlumačov A    2:1 

   76  Ludkovice     - Březová      2:0 

   77  Březůvky     - Rokytnice     3:2  12. kolo

   78  Štípa       - Rokytnice     5:2 

   79  Březová      - Březůvky     2:1 

   80  Tlumačov A    - Ludkovice     2:1 

   81  Tečovice A    - Mysločovice A   1:5 

   82  Slavičín B    - Nevšová      0:0 

   83  Sehradice     - V. Klobouky    0:0 

   84  Paseky Zlín    - V. Otrokovice B  0:0  13. kolo

   85  V. Otrokovice B  - Štípa       1:2 

   86  V. Klobouky    - Paseky Zlín    5:0 

   87  Nevšová      - Sehradice     3:0 

   88  Mysločovice A   - Slavičín B    2:4 

   89  Ludkovice     - Tečovice A    3:3 

   90  Březůvky     - Tlumačov A    2:2 

   91  Rokytnice     - Březová      1:2  14. kolo

   92  Štípa       - Březová      3:2 

   93  Rokytnice     - Tlumačov A    4:1 

   94  Březůvky     - Tečovice A    4:1 

   95  Ludkovice     - Slavičín B    2:3 

   96  Mysločovice A   - Sehradice     0:2 

   97  Nevšová      - Paseky Zlín    3:2 

   98  V. Klobouky    - V. Otrokovice B  5:0  15. kolo

   99  V. Klobouky    - Štípa       7:0 

  100  V. Otrokovice B  - Nevšová      3:1 

  101  Paseky Zlín    - Mysločovice A   3:1 

  102  Sehradice     - Ludkovice     4:1 

  103  Slavičín B    - Březůvky     3:2 

  104  Tečovice A    - Rokytnice     3:0 kont.

  105  Tlumačov A    - Březová      3:2  16. kolo

  106  Štípa       - Tlumačov A    2:1 

  107  Březová      - Tečovice A    1:3 

  108  Rokytnice     - Slavičín B    2:1 

  109  Březůvky     - Sehradice     1:2 

  110  Ludkovice     - Paseky Zlín    3:3 

  111  Mysločovice A   - V. Otrokovice B  0:7 

  112  Nevšová      - V. Klobouky    0:0  17. kolo

  113  Nevšová      - Štípa       2:0 

  114  V. Klobouky    - Mysločovice A   4:0 

  115  V. Otrokovice B  - Ludkovice     0:0 

  116  Paseky Zlín    - Březůvky     2:0 

  117  Sehradice     - Rokytnice     0:0 

  118  Slavičín B    - Březová      1:3 

  119  Tečovice A    - Tlumačov A    0:1  18. kolo

  120  Štípa       - Tečovice A    0:0 

  121  Tlumačov A    - Slavičín B    3:0 

  122  Březová      - Sehradice     0:0 

  123  Rokytnice     - Paseky Zlín    2:2 

  124  Březůvky     - V. Otrokovice B  0:3 

  125  Ludkovice     - V. Klobouky    0:3 

  126  Mysločovice A   - Nevšová      1:2  19. kolo

  127  Mysločovice A   - Štípa       0:1 

  128  Nevšová      - Ludkovice     3:4 

  129  V. Klobouky    - Březůvky     4:0 

  130  V. Otrokovice B  - Rokytnice     4:0 

  131  Paseky Zlín    - Březová      1:1 

  132  Sehradice     - Tlumačov A    2:0 

  133  Slavičín B    - Tečovice A    1:0  20. kolo

  134  Štípa       - Slavičín B    4:0 

  135  Tečovice A    - Sehradice     1:0 

  136  Tlumačov A    - Paseky Zlín    1:0 

  137  Březová      - V. Otrokovice B  1:1 

  138  Rokytnice     - V. Klobouky    1:0 

  139  Březůvky     - Nevšová      1:4 

  140  Ludkovice     - Mysločovice A   4:2  21. kolo

  141  Ludkovice     - Štípa       0:0 

  142  Mysločovice A   - Březůvky     3:2 

  143  Nevšová      - Rokytnice     3:0 

  144  V. Klobouky    - Březová      1:0 

  145  V. Otrokovice B  - Tlumačov A    0:0 

  146  Paseky Zlín    - Tečovice A    4:0 

  147  Sehradice     - Slavičín B    2:1  22. kolo

  148  Štípa       - Sehradice     2:1 

  149  Slavičín B    - Paseky Zlín    3:2 

  150  Tečovice A    - V. Otrokovice B  2:2 

  151  Tlumačov A    - V. Klobouky    2:2 

  152  Březová      - Nevšová      0:1 

  153  Rokytnice     - Mysločovice A   2:0 

  154  Březůvky     - Ludkovice     1:1  23. kolo

  155  Březůvky     - Štípa       1:1 

  156  Ludkovice     - Rokytnice     3:1 

  157  Mysločovice A   - Březová      1:5 

  158  Nevšová      - Tlumačov A    2:1 

  159  V. Klobouky    - Tečovice A    1:1 

  160  V. Otrokovice B  - Slavičín B    10:0 

  161  Paseky Zlín    - Sehradice     0:1  24. kolo

  162  Štípa       - Paseky Zlín    3:1 

  163  Sehradice     - V. Otrokovice B  1:7 

  164  Slavičín B    - V. Klobouky    3:2 

  165  Tečovice A    - Nevšová      1:0 

  166  Tlumačov A    - Mysločovice A   4:2 

  167  Březová      - Ludkovice     0:1 

  168  Rokytnice     - Březůvky     0:3  25. kolo

  169  Rokytnice     - Štípa       3:2 

  170  Březůvky     - Březová      3:1 

  171  Ludkovice     - Tlumačov A    3:2 

  172  Mysločovice A   - Tečovice A    2:3 

  173  Nevšová      - Slavičín B    2:3 

  174  V. Klobouky    - Sehradice     3:1 

  175  V. Otrokovice B  - Paseky Zlín    2:0  26. kolo

  176  Štípa       - V. Otrokovice B  1:1 

  177  Paseky Zlín    - V. Klobouky    4:1 

  178  Sehradice     - Nevšová      3:3 

  179  Slavičín B    - Mysločovice A  12:3 

  180  Tečovice A    - Ludkovice     1:1 

  181  Tlumačov A    - Březůvky     5:2 

  182  Březová      - Rokytnice     4:0

Komentáře nejsou povoleny.