Historie 2006-2007

Tabulka soutěže OP muži

 1 . V. Klobouky    26 18  5  3 58:15 59 - postup

 2 . Paseky Zlín    26 16  5  5 62:32 53

 3 . Tečovice A    26 12  5  9 52:35 41

 4 . Tlumačov A    26 11  8  7 45:36 41

 5 . Návojná      26 12  4  10 53:47 40

 6 . Sehradice     26 10  9  7 49:42 39

 7 . Ludkovice     26 10  7  9 35:37 37

 8 . Nevšová      26 11  4  11 46:44 37

 9 . Jaroslavice A   26 11  3  12 41:41 36

 10 . Slavičín B    26 10  5  11 50:53 35

 11 . Březová      26 10  1  15 46:53 31

 12 . Štípa       26  9  2  15 32:59 29 - sestup

 13 . Pohořelice    26  5  3  18 39:72 18 - sestup

 14 . Rokytnice     26  4  5  17 33:75 17 - sestup

Výsledky soutěže OP muži

  1. kolo

   1  Březová     - Štípa      0:0 

   2  Tlumačov A   - Rokytnice    2:0 

   3  Tečovice A   - Březůvky     5:0 

   4  Slavičín B   - Ludkovice    1:2 

   5  Sehradice    - Mysločovice A  0:1 

   6  Paseky Zlín   - Nevšová     2:3 

   7  V. Otrokovice B - V. Klobouky   3:1   2. kolo

   8  Štípa      - V. Klobouky   1:3 

   9  Nevšová     - V. Otrokovice B 1:3 

   10  Mysločovice A  - Paseky Zlín   1:5 

   11  Ludkovice    - Sehradice    6:2 

   12  Březůvky    - Slavičín B    5:0 

   13  Rokytnice    - Tečovice A    3:0 

   14  Březová     - Tlumačov A    1:0   3. kolo

   15  Tlumačov A   - Štípa      1:0 

   16  Tečovice A   - Březová     2:1 

   17  Slavičín B   - Rokytnice    1:1 

   18  Sehradice    - Březůvky     1:2 

   19  Paseky Zlín   - Ludkovice    1:0 

   20  V. Otrokovice B - Mysločovice A  9:0 

   21  V. Klobouky   - Nevšová     3:3   4. kolo

   22  Štípa      - Nevšová     0:1 

   23  Mysločovice A  - V. Klobouky   2:6 

   24  Ludkovice    - V. Otrokovice B 2:4 

   25  Březůvky    - Paseky Zlín   0:1 

   26  Rokytnice    - Sehradice    1:0 

   27  Březová     - Slavičín B    2:0 

   28  Tlumačov A   - Tečovice A    1:1   5. kolo

   29  Tečovice A   - Štípa      7:2 

   30  Slavičín B   - Tlumačov A    0:2 

   31  Sehradice    - Březová     0:2 

   32  Paseky Zlín   - Rokytnice    1:3 

   33  V. Otrokovice B - Březůvky     3:0 

   34  V. Klobouky   - Ludkovice    2:1 

   35  Nevšová     - Mysločovice A  3:0   6. kolo

   36  Štípa      - Mysločovice A  2:2 

   37  Ludkovice    - Nevšová     1:1 

   38  Březůvky    - V. Klobouky   3:4 

   39  Rokytnice    - V. Otrokovice B 1:1 

   40  Březová     - Paseky Zlín   1:1 

   41  Tlumačov A   - Sehradice    3:1 

   42  Tečovice A   - Slavičín B    2:4   7. kolo

   43  Slavičín B   - Štípa      1:0 

   44  Sehradice    - Tečovice A    2:0 

   45  Paseky Zlín   - Tlumačov A    0:1 

   46  V. Otrokovice B - Březová     1:0 

   47  V. Klobouky   - Rokytnice    1:0 

   48  Nevšová     - Březůvky     1:1 

   49  Mysločovice A  - Ludkovice    2:3   8. kolo

   50  Štípa      - Ludkovice    0:3 

   51  Březůvky    - Mysločovice A  2:1 

   52  Rokytnice    - Nevšová     2:0 

   53  Březová     - V. Klobouky   1:1 

   54  Tlumačov A   - V. Otrokovice B 1:2 

   55  Tečovice A   - Paseky Zlín   0:0 

   56  Slavičín B   - Sehradice    1:0   9. kolo

   57  Sehradice    - Štípa      4:0 

   58  Paseky Zlín   - Slavičín B    5:2 

   59  V. Otrokovice B - Tečovice A    1:0 

   60  V. Klobouky   - Tlumačov A    1:2 

   61  Nevšová     - Březová     3:2 

   62  Mysločovice A  - Rokytnice    2:2 

   63  Ludkovice    - Březůvky     6:2  10. kolo

   64  Štípa      - Březůvky     2:3 

   65  Rokytnice    - Ludkovice    2:2 

   66  Březová     - Mysločovice A  3:2 

   67  Tlumačov A   - Nevšová     1:1 

   68  Tečovice A   - V. Klobouky   3:2 

   69  Slavičín B   - V. Otrokovice B 2:3 

   70  Sehradice    - Paseky Zlín   3:2  11. kolo

   71  Paseky Zlín   - Štípa      2:1 

   72  V. Otrokovice B - Sehradice    4:0 

   73  V. Klobouky   - Slavičín B    2:0 

   74  Nevšová     - Tečovice A    3:0 

   75  Mysločovice A  - Tlumačov A    2:1 

   76  Ludkovice    - Březová     2:0 

   77  Březůvky    - Rokytnice    3:2  12. kolo

   78  Štípa      - Rokytnice    5:2 

   79  Březová     - Březůvky     2:1 

   80  Tlumačov A   - Ludkovice    2:1 

   81  Tečovice A   - Mysločovice A  1:5 

   82  Slavičín B   - Nevšová     0:0 

   83  Sehradice    - V. Klobouky   0:0 

   84  Paseky Zlín   - V. Otrokovice B 0:0  13. kolo

   85  V. Otrokovice B - Štípa      1:2 

   86  V. Klobouky   - Paseky Zlín   5:0 

   87  Nevšová     - Sehradice    3:0 

   88  Mysločovice A  - Slavičín B    2:4 

   89  Ludkovice    - Tečovice A    3:3 

   90  Březůvky    - Tlumačov A    2:2 

   91  Rokytnice    - Březová     1:2  14. kolo

   92  Štípa      - Březová     3:2 

   93  Rokytnice    - Tlumačov A    4:1 

   94  Březůvky    - Tečovice A    4:1 

   95  Ludkovice    - Slavičín B    2:3 

   96  Mysločovice A  - Sehradice    0:2 

   97  Nevšová     - Paseky Zlín   3:2 

   98  V. Klobouky   - V. Otrokovice B 5:0  15. kolo

   99  V. Klobouky   - Štípa      7:0 

  100  V. Otrokovice B - Nevšová     3:1 

  101  Paseky Zlín   - Mysločovice A  3:1 

  102  Sehradice    - Ludkovice    4:1 

  103  Slavičín B   - Březůvky     3:2 

  104  Tečovice A   - Rokytnice    3:0 kont.

  105  Tlumačov A   - Březová     3:2  16. kolo

  106  Štípa      - Tlumačov A    2:1 

  107  Březová     - Tečovice A    1:3 

  108  Rokytnice    - Slavičín B    2:1 

  109  Březůvky    - Sehradice    1:2 

  110  Ludkovice    - Paseky Zlín   3:3 

  111  Mysločovice A  - V. Otrokovice B 0:7 

  112  Nevšová     - V. Klobouky   0:0  17. kolo

  113  Nevšová     - Štípa      2:0 

  114  V. Klobouky   - Mysločovice A  4:0 

  115  V. Otrokovice B - Ludkovice    0:0 

  116  Paseky Zlín   - Březůvky     2:0 

  117  Sehradice    - Rokytnice    0:0 

  118  Slavičín B   - Březová     1:3 

  119  Tečovice A   - Tlumačov A    0:1  18. kolo

  120  Štípa      - Tečovice A    0:0 

  121  Tlumačov A   - Slavičín B    3:0 

  122  Březová     - Sehradice    0:0 

  123  Rokytnice    - Paseky Zlín   2:2 

  124  Březůvky    - V. Otrokovice B 0:3 

  125  Ludkovice    - V. Klobouky   0:3 

  126  Mysločovice A  - Nevšová     1:2  19. kolo

  127  Mysločovice A  - Štípa      0:1 

  128  Nevšová     - Ludkovice    3:4 

  129  V. Klobouky   - Březůvky     4:0 

  130  V. Otrokovice B - Rokytnice    4:0 

  131  Paseky Zlín   - Březová     1:1 

  132  Sehradice    - Tlumačov A    2:0 

  133  Slavičín B   - Tečovice A    1:0  20. kolo

  134  Štípa      - Slavičín B    4:0 

  135  Tečovice A   - Sehradice    1:0 

  136  Tlumačov A   - Paseky Zlín   1:0 

  137  Březová     - V. Otrokovice B 1:1 

  138  Rokytnice    - V. Klobouky   1:0 

  139  Březůvky    - Nevšová     1:4 

  140  Ludkovice    - Mysločovice A  4:2  21. kolo

  141  Ludkovice    - Štípa      0:0 

  142  Mysločovice A  - Březůvky     3:2 

  143  Nevšová     - Rokytnice    3:0 

  144  V. Klobouky   - Březová     1:0 

  145  V. Otrokovice B - Tlumačov A    0:0 

  146  Paseky Zlín   - Tečovice A    4:0 

  147  Sehradice    - Slavičín B    2:1  22. kolo

  148  Štípa      - Sehradice    2:1 

  149  Slavičín B   - Paseky Zlín   3:2 

  150  Tečovice A   - V. Otrokovice B 2:2 

  151  Tlumačov A   - V. Klobouky   2:2 

  152  Březová     - Nevšová     0:1 

  153  Rokytnice    - Mysločovice A  2:0 

  154  Březůvky    - Ludkovice    1:1  23. kolo

  155  Březůvky    - Štípa      1:1 

  156  Ludkovice    - Rokytnice    3:1 

  157  Mysločovice A  - Březová     1:5 

  158  Nevšová     - Tlumačov A    2:1 

  159  V. Klobouky   - Tečovice A    1:1 

  160  V. Otrokovice B - Slavičín B   10:0 

  161  Paseky Zlín   - Sehradice    0:1  24. kolo

  162  Štípa      - Paseky Zlín   3:1 

  163  Sehradice    - V. Otrokovice B 1:7 

  164  Slavičín B   - V. Klobouky   3:2 

  165  Tečovice A   - Nevšová     1:0 

  166  Tlumačov A   - Mysločovice A  4:2 

  167  Březová     - Ludkovice    0:1 

  168  Rokytnice    - Březůvky     0:3  25. kolo

  169  Rokytnice    - Štípa      3:2 

  170  Březůvky    - Březová     3:1 

  171  Ludkovice    - Tlumačov A    3:2 

  172  Mysločovice A  - Tečovice A    2:3 

  173  Nevšová     - Slavičín B    2:3 

  174  V. Klobouky   - Sehradice    3:1 

  175  V. Otrokovice B - Paseky Zlín   2:0  26. kolo

  176  Štípa      - V. Otrokovice B 1:1 

  177  Paseky Zlín   - V. Klobouky   4:1 

  178  Sehradice    - Nevšová     3:3 

  179  Slavičín B   - Mysločovice A  12:3 

  180  Tečovice A   - Ludkovice    1:1 

  181  Tlumačov A   - Březůvky     5:2 

  182  Březová     - Rokytnice    4:0

Komentáře nejsou povoleny.