Úřední deska – aktuální

Název Vyvěšeno od Sňato bude od
Volby 2020 - Stanovení minimálního počtu členů volební komise 3.8.2020 3.10.2020
Volby 2020 - Voličský průkaz 3.8.2020 3.10.2020
Volby 2020 - Přehled termínů a lhůt pro volby do zastupitelstev krajů 3.8.2020 3.10.2020
Volby 2020 - Vyhláška 152/2000 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb. 3.8.2020 3.10.2020
Volby 2020 - Zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 3.8.2020 3.10.2020
Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 15. 7. 2020 29.7.2020 31.8.2020
Oznámení záměru obce Sehradice o koupi obecního majetku 28.7.2020 12.8.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy 27.7.2020 11.8.2020
Schválený Závěrečný účet MLZ za rok 2019 26.6.2020 30.6.2021
Účetní závěrka obce Sehradice za rok 2019 25.6.2020 30.6.2021
Závěrečný účet obce 2019 25.6.2020 30.6.2021
Závěrečný účet Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota za rok 2019 18.5.2020 30.6.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sehradice číslo: 01/2020 3.3.2020 3.3.2023
Rozpočet na rok 2020 11.2.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření aglomerace č. 2/2019 7.1.2020 31.12.2020
Schválený rozpočet MLZ 2020 9.12.2019 31.12.2020
Schválený rozpočtový výhled MLZ 2021-2023 9.12.2019 31.12.2020
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě + seznam 2.9.2019 31.2.2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 2.9.2019 31.12.2022
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě + seznam 2.4.2019 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Sehradice číslo: 01/2019 20.3.2019 20.3.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sehradice číslo: 08/2018 29.11.2018 29.11.2021
Střednědobý rozpočtový výhled obce Sehradice 2019 -2022 28.11.2018 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sehradice číslo: 07/2018 25.9.2018 25.9.2021
Pověřenec GDPR 22.5.2018 31.12.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Sehradice číslo: 01/2018 21.3.2018 21.3.2021
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 12.3.2018 31.12.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2018 - 2020 13.12.2017 31.12.2020
Výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 21.9.2017 31.12.2023
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě + seznam 22.2.2017 31.12.2023
Střednědobý výhled rozpočtu DSO aglomerace Dolní Lhota na 2018-2022 výdaje 8.2.2017 31.12.2021
Výzva vlastníkům nemovitostí 3.12.2015 31.12.2023

Archív úřední desky naleznete zde.

Komentáře nejsou povoleny.