Úřední deska – archiv

Název Vyvěšeno od Sňato bude od
::   Nařízení obce Sehradice č.1/2019, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje 

14.10.2019

30.10.2019
::   Program 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 9. 10. 2019 

30.9.2019

9.10.2019
::   Doručení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Sehradice za uplynulé období 2013 – 2019 

24.9.2019

25.10.2019
::   Návrh rozpočtu – příjmy a výdaje – na rok 2020  

23.9.2019

31.12.2019
::   Rozpočtové opatření č. 1 

23.9.2019

31.12.2019
::   Zápis z členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 3/ 2019 ze dne 19. 9. 2019 

23.9.2019

10.10.2019
::   Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 4. 9. 2019 

17.9.2019

17.10.2019
::   Oznámení záměru obce Sehradice o koupi státního majetku  

10.9.2019

26.9.2019
::   Stanovení přechodné úpravy provozu č. 46/2019 

4.9.2019

20.9.2019
::   Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy 

2.9.2019

31.12.2022
::   Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě + seznam 

2.9.2019

31.2.2023
::   Program 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 4. 9. 2019  

26.8.2019

4.9.2019
::   Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 

5.8.2019

21.8.2019
::   Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu 34/2019 

17.7.2019

1.8.2019
::   Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 26. 06. 2019  

9.7.2019

31.7.2019
::   Program 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 26. 6. 2019  

17.6.2019

26.6.2019
::   Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 29. 05. 2019 

10.6.2019

30.6.2019
::   Zápis z členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 2/ 2019, dne 30. 5. 2019 

10.6.2019

30.6.2019
::   Dokumenty MLZ – Závěrečný účet 

30.5.2019

18.6.2019
::   Dokumenty MLZ – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ 

30.5.2019

18.6.2019
::   Účetní závěrka obce Sehradice za rok 2018 

30.5.2019

30.6.2020
::   Závěrečný účet obce za rok 2018 

30.5.2019

30.6.2020
::   Program 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 29. 5. 2019 

21.5.2019

30.5.2019
::   Zpráva Aglomerace Dolní Lhota o výsledku přezkoumání hospodaření za 2018 

14.5.2019

1.6.2019
::   Závěrečný účet Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota za rok 2018 

14.5.2019

14.5.2020
::   Návrh závěrečného účtu obce 2018 

14.5.2019

31.5.2019
::   Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 

9.5.2019

25.5.2019
::   Zápis z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 24. 04. 2019 

7.5.2019

31.5.2019
::   Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 

30.4.2019

15.5.2019
::   Pozemkový úřad – rozhodnutí 

29.4.2019

15.5.2019
::   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2018 

25.4.2019

25.5.2019
::   Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2019 

23.4.2019

27.5.2019
::   Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro okrsek Sehradice 

12.4.2019

24.5.2019
::   Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy 

8.4.2019

23.4.2019
::   Informace o počtu a sídle volebních okrsků 

5.4.2019

25.5.2019
::   Program 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 24. 4. 2019 

5.4.2019

24.4.2019
::   Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě + seznam 

2.4.2019

31.12.2023
::   Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 

2.4.2019

17.4.2019
::   Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 

25.3.2019

9.4.2019
::   Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 

25.3.2019

25.5.2019
::   Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Sehradice číslo: 01/2019 

20.3.2019

20.3.2022
::   Záměr obce 

18.3.2019

3.4.2019
::   Veřejná vyhláška – Agentura ochrany přírody a kraji ČR 

16.3.2019

2.4.2019
::   Nařízení státní veterinární správy 

16.3.2019

2.4.2019
::    Nařízení SVS – Ukončení – včelí mor 

8.3.2019

25.3.2019
::   Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 27. 02. 2019 

8.3.2019

31.3.2019
::   Rozpočet obce na rok 2019 

28.2.2019

31.12.2019
::   Zápis z členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 1/ 2019, dne 26.2.2019 

27.2.2019

27.3.2019
::   Program 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 27. 2. 2019 

18.2.2019

27.2.2019
::   Veřejná vyhláška OOP – Stanovení přechodné úpravy provozu č. 04/2019 

14.2.2019

22.2.2019
::   Návrh rozpočtu obce Sehradice na rok 2019 

25.1.2019

26.2.2019
::   Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 07. 01. 2019 

14.1.2019

14.2.2019
::   Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a odpověď na informaci 

6.1.2019

22.1.2019
::   Program 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 7. 1. 2019  

27.12.2018

7.1.2019
::   Nařízení SVS – africký mor prasat 

19.12.2018

4.1.2019
::   Úplné znění nařízení SVS – africký mor prasat 

19.12.2018

4.1.2019
::   Schválený rozpočet DSO Aglomerace na rok 2019 

14.12.2018

31.12.2019
::   Zápis z členské schůze č.4/ 2018 ze dne 14.12.2018 

14.12.2018

31.12.2018
::   Rozpočtový výhled MLZ 2020-2022 

11.12.2018

27.12.2018
::   Návrh rozpočtu MLZ 2019 

11.12.2018

27.12.2018
::   Program 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 19. 12. 2018 

10.12.2018

19.12.2018
::   Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy č. 1 

10.12.2018

9.1.2019
::   Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 28. 11. 2018 

7.12.2018

31.12.2018
::   Rozhodnutí – výjimka medvěd hnědý 

6.12.2018

21.12.2018
::   Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sehradice číslo: 08/2018 

29.11.2018

29.11.2021
::   Střednědobý rozpočtový výhled obce Sehradice 2019 -2022 

28.11.2018

31.12.2022
::   Nařízení státní veterinární správy – změna nařízení 

26.11.2018

12.12.2018
::   Úplné znění nařízení Státní veterinární správy SVS/2018/134101-Z 

26.11.2018

12.12.2018
::   Zápis z členské schůze č.3/ 2018 ze dne 23.11.2018 

23.11.2018

23.12.2018
::   Návrh rozpočtu DSO Aglomerace na rok 2019 

23.11.2018

23.12.2018
::   Platnost obnovení katastrální operátu 

21.11.2018

21.12.2018
::   Program 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 28. 11. 2018 

19.11.2018

28.11.2018
::   Krajský úřad ZK – Rozhodnutí – nepovolení vyjímky  

14.11.2018

30.11.2018
::   Státní pozemkový úřad – rozhodnutí 

14.11.2018

14.12.2018
::   Veřejná vyhláška 

12.11.2018

30.11.2018
::   Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 1. 11. 2018 

12.11.2018

12.12.2018
::   Střednědobý rozpočtový výhled obce Sehradice – návrh 

12.11.2018

28.11.2018
::   Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 

12.11.2018

28.11.2018
::   Státní pozemkový úřad – rozhodnutí + odkaz na přílohu 

5.11.2018

21.11.2018
::   Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2018 

5.11.2018

22.11.2018
::   Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 

29.10.2018

14.11.2018
::   Oznámení o zahájení řízení k udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

25.10.2018

9.11.2018
::   Krajský úřad ZK – Oznámení  

25.10.2018

9.11.2018
::   Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Sehradice 

22.10.2018

2.11.2018
::   Zápis ze 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 24. 09. 2018  

8.10.2018

31.10.2018
::   Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sehradice číslo: 07/2018 

25.9.2018

25.9.2021
::   Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu 

19.9.2018

13.10.2018
::   Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva 

19.9.2018

13.10.2018
::   Program 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 24. 9. 2018  

10.9.2018

24.9.2018
::   Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 

7.9.2018

22.9.2018
::   Spekulativní výkupy pozemků 

5.9.2018

31.10.2018
::   Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Lhota u Luhačovic – oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav a pozvánka na závěrečné jednání 

3.9.2018

3.10.2018
::   Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 

3.9.2018

20.9.2018
::   Jmenování zapisovatele pro volby do Zastupitelstva obce Sehradice 

24.8.2018

6.10.2018
::   Informace o počtu a sídle volebních okrsků 

21.8.2018

5.10.2018
::   Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018 

6.8.2018

5.10.2018
::   Stanovení minimálního počtu členů OVK 

6.8.2018

5.10.2018
::   Nařízení státní veterinární správy – ukončení mimořádných opatření – mor včelího plodu 

1.8.2018

20.8.2018
::   Záměr obce Sehradice o prodeji obecního majetku  

30.7.2018

15.8.2018
::   Veřejná vyhláška – oznámení o lhůtě a místě předání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa 

18.7.2018

3.8.2018
::   Zápis z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 02. 07 2018 

13.7.2018

31.7.2018
::   Rozhodnutí SPU 

25.6.2018

11.7.2018
::   Program 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 2. 7. 2018 

25.6.2018

2.7.2018
::   Zápis členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 2/ 2018, dne 22.6.2018 

22.6.2018

8.7.2018
::   Upozornění uzavření evidence a registru řidičů 28 – 29. 6. 2018 

11.6.2018

30.6.2018
::   Zápis z 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 30. 05. 2018 

6.6.2018

4.7.2018
::   Účetní závěrka obce Sehradice za rok 2017 

6.6.2018

30.6.2019
::   Závěrečný účet obce Sehradice za rok 2017 

6.6.2018

30.6.2019
::   Pověřenec GDPR 

22.5.2018

31.12.2021
::   Program 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 30. 5. 2018  

21.5.2018

30.5.2018
::   Návrh závěrečného účtu obce Sehradice za rok 2017 

11.5.2018

6.6.2018
::   Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 02. 05. 2018 

10.5.2018

10.6.2018
::   Roční účetní výkazy obce Sehradice za rok 2017 

10.5.2018

31.5.2018
::   Oznámení veřejného projednání návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 

7.5.2018

12.6.2018
::   Veřejná vyhláška – doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednání 

7.5.2018

14.6.2018
::   Závěrečný účet MLZ 

4.5.2018

21.2.2019
::   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MLZ za rok 2017 

4.5.2018

21.2.2019
::   Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 

1.5.2018

16.5.2018
::    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2017 

25.4.2018

11.5.2018
::   Nařízení – ukončení opatření – prasečí mor 

25.4.2018

11.5.2018
::    Zveřejnění informací o kalkulaci ceny pro vodné za rok 2017 

25.4.2018

25.5.2018
::   Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí 

23.4.2018

29.5.2018
::   Záměr obce – prodej obecního pozemku  

11.4.2018

27.4.2018
::   Záměr obce 

11.4.2018

27.4.2018
::   Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sehradice 

5.4.2018

5.5.2018
::   Nařízení státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření 

23.3.2018

8.4.2018
::   Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Sehradice číslo: 01/2018 

21.3.2018

21.3.2021
::   Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 14. 03. 2018 

20.3.2018

10.4.2018
::   Zpráva č. 399/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2017 

19.3.2018

6.4.2018
::   Závěrečný účet Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota za rok 2017 

19.3.2018

5.4.2018
::   Rozpočet na rok 2018 

14.3.2018

31.12.2018
::   Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 

12.3.2018

31.12.2023
::   Program 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 14. 3. 2018 

5.3.2018

14.3.2018
::   Úplné znění nařízení veterinární správy – domácí chov 

28.2.2018

16.3.2018
::   Úplné znění nařízení veterinární správy – volně žijící zvěř 

28.2.2018

16.3.2018
::   Nařízení veterinární správy – mor prasat 

26.2.2018

12.3.2018
::   Nařízení veterinární správy – mor prasat – mapa 

26.2.2018

12.3.2018
::   Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy 

26.2.2018

14.3.2018
::   Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – schémata 

26.2.2018

14.3.2018
::   Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy 

13.2.2018

1.3.2018
::   Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 31. 01. 2018 

12.2.2018

26.2.2018
::   Nařízení SVS – mimořádná opatření 

5.2.2018

23.2.2018
::   Návrh rozpočtu na rok 2018 

2.2.2018

14.3.2018
::   Nařízení státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření 

1.2.2018

16.2.2018
::   Program 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 31. 1. 2018 

22.1.2018

31.1.2018
::   Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 

19.1.2018

26.1.2018
::   Nařízení státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření 

10.1.2018

31.1.2018
::   Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota – Rozpočtové opatření č.2 

5.1.2018

21.1.2018
::   Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota – Zápis z Členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 6/ 2017, 28.12.2017 

5.1.2018

21.1.2018
::   Veřejná vyhláška – Stanovení místní úpravy provozu č. 82/2017 

2.1.2018

17.1.2018
::   Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky 

28.12.2017

12.1.2018
::   Zápis z 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 20. 12. 2017  

27.12.2017

12.1.2018
::   Lesy České republiky – výzva 

18.12.2017

31.3.2018
::   Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2018 – 2020 

13.12.2017

31.12.2020
::   Program 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 20. 12. 2017 

11.12.2017

20.12.2017
::   Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota – Zápis ze dne č. 5/17 8.12. 2017 

8.12.2017

31.12.2017
::   Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro okrsek Sehradice 

1.12.2017

18.12.2017
::   Informace o počtu a sídle volebních okrsků 

28.11.2017

15.12.2017
::   Návrh rozpočtu MLZ 2018 

27.11.2017

13.12.2017
::   Rozpočtový výhled MLZ 2019-2021 

27.11.2017

13.12.2017
::   Veřejná vyhláška 

22.11.2017

8.1.2018
::   Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 8. 11. 2017  

20.11.2017

5.12.2017
::   Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 

13.11.2017

12.1.2018
::   Veřejná vyhláška MZČR – opatření obecné povahy 

8.11.2017

23.11.2017
::   Nařízení státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření 

8.11.2017

9.12.2017
::   Program 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 8. 11. 2017 

30.10.2017

8.11.2017
::   Zápis č. 346/2017/IAK z dílčího přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2017 

30.10.2017

15.11.2017
::   Zápis č. 399/2017/IAK z dílčího přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota za rok 2017 

30.10.2017

15.11.2017
::   Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 18. 10. 2017 

25.10.2017

11.11.2017
::   Rozpočtové opatření č. 4 

25.10.2017

31.12.2017
::   Program 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 18. 10. 2017  

9.10.2017

18.10.2017
::   Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

5.10.2017

20.10.2017
::   Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota – Návrh Rozpočtu 2018 příjmy i výdaje 

4.10.2017

19.10.2017
::   Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota – Sřednědobý výhled rozpočtu DSO aglomerace Dolní Lhota na 2018-2022 Příjmy 

4.10.2017

19.10.2017
::   Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota – Střednědobý výhled rozpočtu DSO aglomerace Dolní Lhota na 2018-2022 Výdaje 

4.10.2017

19.10.2017
::   Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota – Zápis ze dne č. 4/17 3.10. 2017 

4.10.2017

19.10.2017
::   Pozvánka na členskou schůzi DSO Dolní Lhota 

26.9.2017

3.10.2017
::   Ukončení nařízení – mor včelího plodu 

22.9.2017

10.10.2017
::   Zápis ze 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 13. 9. 2017  

22.9.2017

9.10.2017
::   Sazebník úhrad za poskytování informací 

22.9.2017

9.10.2017
::   Výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

21.9.2017

31.12.2023
::   Veřejná vyhláška MZČR – Návrh opatření obecné povahy 

15.9.2017

16.10.2017
::   Volby – jmenování zapisovatelky 

8.9.2017

20.10.2017
::   Informace o počtu a sídle volebních okrsků 

5.9.2017

20.10.2017
::   Program 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 13. 09. 2017  

4.9.2017

13.9.2017
::   Nařízení SVS – AMP – odchytová zařízení a povolení zpracování zvěřiny ze zamořené oblasti 

29.8.2017

15.9.2017
::   Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 

21.8.2017

20.10.2017
::   Rozpočtové opatření č.3 

16.8.2017

31.12.2017
::   Zápis z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 9. 8. 2017 

16.8.2017

16.9.2017
::   Nařízení státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření 

8.8.2017

22.8.2017
::   Nařízení státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření 

8.8.2017

22.8.2017
::   Nařízení státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření 

7.8.2017

22.8.2017
::   Program 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 09. 08. 2017 

31.7.2017

9.8.2017
::   Nařízení státní veterinární správy 

24.7.2017

16.8.2017
::   Zápisy z členských schůzí DSO aglomerace Dolní Lhota 

19.7.2017

7.8.2017
::   Informace k žádosti o voličský průkaz  

17.7.2017

18.10.2017
::   Nařízení státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření 

14.7.2017

31.7.2017
::   Nařízení státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat 

13.7.2017

31.7.2017
::   Nařízení veterinární správy – africký mor prasat (+ situační mapa) 

3.7.2017

20.7.2017
::   Záměr obce – Prodej obecních pozemků v areálu ZD Olšava Sehradice 

28.6.2017

14.7.2017
::   Záměr obce – Prodej traktorové vlečky  

28.6.2017

14.7.2017
::   Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 21. 6. 2017 

28.6.2017

14.7.2017
::   Program 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 21. 6. 2017 

12.6.2017

21.6.2017
::   Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2016 

9.6.2017

26.6.2017
::   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2016 

9.6.2017

26.6.2017
::   Nařízení státní veterinární správy 

8.6.2017

23.6.2017
::   Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 10. 5. 2017 

22.5.2017

6.6.2017
::   Nařízení státní veterinární správy 

22.5.2017

7.6.2017
::   Záměr obce 

15.5.2017

1.6.2017
::   Rozpočtové opatření č.2 

12.5.2017

31.12.2017
::   Závěrečný účet obce Sehradice 2016 

11.5.2017

30.6.2018
::   Účetní závěrka obce Sehradice za rok 2016 

11.5.2017

30.6.2018
::   Program 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 10. 5. 2017 

2.5.2017

10.5.2017
::   Veřejná vyhláška FÚ 

27.4.2017

29.5.2017
::   Porovnání ceny stočného za 2016 

27.4.2017

27.5.2017
::   Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016 

27.4.2017

27.5.2017
::   Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Lhota u Luhačovic – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek 

18.4.2017

4.5.2017
::   Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 29. 3. 2017 

10.4.2017

25.4.2017
::   Záměr obce – Prodej obecního pozemku, pronájem obecního pozemku 

10.4.2017

25.4.2017
::   Záměr obce – Prodej obecních pozemků 

10.4.2017

25.4.2017
::   Zápis DSO 7.4.2017 

7.4.2017

22.4.2017
::   Návrh závěrečného účtu obce 2016 

3.4.2017

11.5.2017
::   Roční účetní výkazy obce Sehradice za rok 2016 

3.4.2017

21.4.2017
::   Rozpočtové opatření č. 1 

3.4.2017

31.12.2017
::   Svazek obcí Aglomerace Dolní Lhota – účetní dokumenty 

20.3.2017

5.4.2017
::   Sdělení Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota 

20.3.2017

5.4.2017
::   Program 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 29. 3. 2017  

20.3.2017

29.3.2017
::   Zpráva č. 286/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2016 

17.3.2017

3.4.2017
::   Nařízení státní veterinární správy 

10.3.2017

27.3.2017
::   Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 8. 2. 2017 

3.3.2017

31.3.2017
::   Veřejná vyhláška – rozhodnutí 

3.3.2017

20.3.2017
::   Oznámení záměru obce o koupi, prodeji, pronájmu a směně majetku obce 

27.2.2017

15.3.2017
::   Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě + seznam 

22.2.2017

31.12.2023
::   Rozpočet na rok 2017 

13.2.2017

30.3.2018
::   Oznámení záměru obce 

13.2.2017

1.3.2017
::   Veřejná vyhláška – rozhodnutí 

10.2.2017

27.2.2017
::   Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Sehradice číslo: 06/2017 

9.2.2017

9.2.2020
::   Střednědobý výhled rozpočtu DSO aglomerace Dolní Lhota na 2018-2022 výdaje 

8.2.2017

31.12.2021
::   Opatření obecné povahy – Luhačovice 

3.2.2017

20.2.2017
::   Program 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 8. 2. 2017  

30.1.2017

8.2.2017
::   Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu č. 04/2017 

24.1.2017

10.2.2017
::   Návrh rozpočtu na rok 2017 

20.1.2017

8.2.2017
::   Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy k provádění výkonu státní správy ve věcech místních komunikací 

21.12.2016

5.1.2017
::   Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 7. 12. 2016 

16.12.2016

16.1.2017
::   Záměr obce 

14.12.2016

29.12.2016
::   Obecně závazná vyhláška obce Sehradice č. 01/2016 

8.12.2016

23.12.2016
::   Zápis ze schůze svazku obcí Aglomerace Dolní Lhota č. 5/2016 

2.12.2016

31.12.2016
::   Program 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 7. 11. 2016 

30.11.2016

7.12.2016
::   Rozpočtový výhled MLZ 2018-2020 

28.11.2016

12.12.2016
::   Návrh rozpočtu MLZ 2017 

28.11.2016

11.12.2016
::   Udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů 

10.11.2016

25.11.2016
::   Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 31. 10. 2016 

9.11.2016

9.12.2016
::   Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 

8.11.2016

8.12.2016
::   Rozpočtový výhled obce 2017-2018 

23.10.2016

31.12.2018
::   Program 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 31. 10. 2016 

19.10.2016

26.10.2016
::   Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Sehradice – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek 

18.10.2016

3.11.2016
::   Státní pozemkový úřad – Usnesení 

11.10.2016

26.10.2016
::   Zápis z členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 4/ 2016, dne 7.10. 2016 

10.10.2016

26.10.2016
::   Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 

21.9.2016

8.10.2016
::   Zápis ze 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 29. 08. 2016 v areálu koupaliště 

7.9.2016

8.10.2016
::   Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 

5.9.2016

5.10.2016
::   Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 

28.8.2016

13.9.2016
::   Program 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 29. 8. 2016 

22.8.2016

29.8.2016
::   Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 

8.8.2016

7.10.2016
::   Veřejná vyhláška – odvolání 

3.8.2016

19.8.2016
::   Vyhláška – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Lhota u Luhačovic, pozvánka na úvodní jednání 

1.8.2016

16.8.2016
::   Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách – Horní Lhota 

21.7.2016

22.8.2016
::   Předběžný obvod komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Lhota u Luhačovic a v části k.ú. Sehradice 

21.7.2016

22.8.2016
::   Nařízení veterinární správy 

13.7.2016

29.7.2016
::   Veřejná vyhláška – rozhodnutí 

1.7.2016

18.7.2016
::   Zápis z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 6.6.2016  

14.6.2016

30.6.2016
::   Nařízení veterinární správy  

9.6.2016

24.6.2016
::   Závěrečný účet za rok 2015 

7.6.2016

24.6.2016
::   Účetní závěrka 2015 

7.6.2016

24.6.2016
::   Pasport místních komunikací – přehledka grafických náčrtů 

1.6.2016

17.6.2016
::   Oznámení o zahájení řízení o změně kategorie pozemní komunikace – zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace 

1.6.2016

17.6.2016
::   PMK Sehradice 1 

1.6.2016

17.6.2016
::   PMK Sehradice 2 

1.6.2016

17.6.2016
::   PMK Sehradice 3 

1.6.2016

17.6.2016
::   PMK Sehradice 4 

1.6.2016

17.6.2016
::   PMK Sehradice 5 

1.6.2016

17.6.2016
::   PMK Sehradice 6 

1.6.2016

17.6.2016
::   PMK Sehradice 7 

1.6.2016

17.6.2016
::   PMK Sehradice 8 

1.6.2016

17.6.2016
::   PMK Sehradice 9 

1.6.2016

17.6.2016
::   PMK Sehradice 10 

1.6.2016

17.6.2016
::   PMK Sehradice 11 

1.6.2016

17.6.2016
::   PMK Sehradice 12 

1.6.2016

17.6.2016
::   PMK Sehradice 13 

1.6.2016

17.6.2016
::   PMK Sehradice 14 

1.6.2016

17.6.2016
::   PMK Sehradice 15 

1.6.2016

15.6.2016
::    Nařízení státní veterninární správy – včelí mor 

31.5.2016

15.6.2016
::   Program 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 6. 6. 2016  

30.5.2016

6.6.2016
::   Veřejnoprávní smlouva k provádění výkonu státní správy ve věcech pozemních komunikací 

25.5.2016

10.6.2016
::   Opatření obecné povahy – Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07 

25.5.2016

10.6.2016
::   Zápis z členské schůze DSO 

23.5.2016

6.5.2016
::   Nařízení města Luhačovice o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 

20.5.2016

30.9.2016
::   Nařízení státní veterninární správy – včelí mor 

18.5.2016

3.6.2016
::   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2015 

17.5.2016

3.6.2016
::   Návrh závěrečného účtu obce Sehradice za rok 2015 

17.5.2016

3.6.2016
::   Roční účetní výkazy obce Sehradice za rok 2015 

17.5.2016

3.6.2016
::   Závěrečný účet MLZ 

16.5.2016

31.5.2016
::   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ 

16.5.2016

31.5.2016
::   Nařízení veterinární správy Lípa 

11.5.2016

27.5.2016
::   Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 27. 04. 2016 

5.5.2016

6.6.2016
::   Nařízení státní veterninární správy – včelí mor 

2.5.2016

17.5.2016
::   Záměr obce – pronájem nebytových prostor 

2.5.2016

17.5.2016
::   Záměr obce – pronájem zásahového dopravního automobilu 

2.5.2016

17.5.2016
::   Zveřejnění informací o kalkulaci ceny pro vodné za rok 2015 

29.4.2016

31.5.2016
::   Porovnání cen stočného ke zveřejnění 28.4.2016 

29.4.2016

31.5.2016
::   Nařízení státní veterninární správy – včelí mor 

27.4.2016

13.5.2016
::   Veřejná vyhláška FÚ pro Zlínský kraj 

25.4.2016

1.6.2016
::   Program 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 27. 4. 2016  

20.4.2016

27.4.2016
::   Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 23. 3. 2016 

31.3.2016

14.4.2016
::   Záměr obce 

31.3.2016

16.4.2016
::   Záměr obce 

30.3.2016

15.4.2016
::   Zápis z členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 1/ 2016, dne 24.3. 2016 

29.3.2016

13.4.2016
::   Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Sehradice číslo: 01/2015 

25.3.2016

25.3.2019
::   Rozpočet na rok 2016 

24.3.2016

29.4.2016
::   Program 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 23. 3. 2016  

16.3.2016

23.3.2016
::   Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení vodoprávního řízení 

14.3.2016

31.3.2016
::   Návrh rozpočtu na rok 2016 

7.3.2016

22.3.2016
::   Zpráva č. 372/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota za rok 2015 

3.3.2016

19.3.2016
::   Závěrečný účet Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota za rok 2015 

3.3.2016

19.3.2016
::   Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje zlínského kraje v uplynulém období 2012-2016 

23.2.2016

24.3.2016
::   Projednání – veřejná vyhláška obce 

22.2.2016

26.3.2016
::   Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 10. 02. 2016 v zasedací místnosti OÚ 

17.2.2016

29.2.2016
::   Program 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 10. 2. 2016  

3.2.2016

10.2.2016
::   Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu č. 01/2016 

28.1.2016

28.1.2016
::   Oznámení veřejnou vyhláškou – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

22.1.2016

8.2.2016
::   Zákaz pobytu 

22.1.2016

8.2.2016
::   Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 13.1.2016 

20.1.2016

31.1.2016
::   Oznámení o vydání opatření obecné povahy 

13.1.2016

28.1.2016
::   Komplexní pozemkové úpravy – oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků 

11.1.2016

26.1.2016
::   Program 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 13. 1. 2016 

6.1.2016

13.1.2016
::   Komplexní pozemkové úpravy – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky 

22.12.2015

7.1.2016
::   Zápis z 18. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 9. 12. 2015  

18.12.2015

31.12.2015
::   Záměr obce 

16.12.2015

31.12.2015
::   Obecně závazná vyhláška obce Sehradice č. 02/2015 

11.12.2015

26.12.2015
::   Aglomerace – Zápis ze dne č.4 11.12. 2015 

11.12.2015

26.12.2015
::   Návrh rozpočtu MLZ 2016 

9.12.2015

23.12.2015
::   Rozpočtový výhled MLZ 2017-2019 

9.12.2015

23.12.2015
::   Žádost o spolupůsobení při výkonu trestu – Zákaz pobytu v okrese Zlín 

3.12.2015

18.12.2015
::   Konec trestu zákazu pobytu v okrese Zlín 

3.12.2015

18.12.2015
::   Výzva vlastníkům nemovitostí 

3.12.2015

31.12.2023
::   Program 18. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 9. 12. 2015 

2.12.2015

9.12.2015
::   Zápis ze 17. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 23. 11. 2015 

30.11.2015

15.12.2015
::   Program 17. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 23. 11. 2015 

16.11.2015

23.11.2015
::   Zápis z 16. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 4. 11. 2015 

13.11.2015

30.11.2015
::   Ukončení opatření k zamezení šíření – mor včelího plodu 

10.11.2015

25.11.2015
::   Leták projektu Veřejně prospěšné práce 

9.11.2015

23.11.2015
::   Program 16. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 04. 11. 2015 

26.10.2015

4.11.2015
::   Zápis z členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 3/ 2015, dne 22.10. 2015 

23.10.2015

24.11.2015
::   Výměna občanských průkazů 

13.10.2015

11.12.2015
::   Zápis z 15. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 23. 9. 2015  

30.9.2015

31.10.2015
::   Program 15. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 23. 9. 2015 

16.9.2015

23.9.2015
::   Obecně závazná vyhláška obce Sehradice č. 1/2015 

10.9.2015

25.9.2015
::   Zápis ze 14. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 09. 09. 2015 

9.9.2015

31.9.2015
::   Odvolání období nepříznivých klimatických podmínek 

4.9.2015

20.9.2015
::   Program 14. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 9. 9. 2015  

2.9.2015

9.9.2015
::   Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 12. 8. 2015 

21.8.2015

10.9.2015
::   Nařízení státní veterninární správy – včelí mor 

20.8.2015

4.9.2015
::   Vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek 

7.8.2015

4.9.2015
::   Program 13. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 12. 8. 2015  

5.8.2015

12.8.2015
::   Zápis z 12. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 29. 07. 2015 

5.8.2015

19.8.2015
::   Program 12. zasedání OZ obce Sehradice dne 29.7.2015 

22.7.2015

29.7.2015
::   Nařízení státní veterinární správy – Zrušení nařízení 

22.7.2015

6.8.2015
::   Nařízení státní veterinární správy 

20.7.2015

5.8.2015
::   Veřejná vyhláška – Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava  

17.7.2015

17.8.2015
::   Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 08. 07. 2015 

15.7.2015

29.7.2015
::   Záměr obce – pronájem obecního bytu 

9.7.2015

24.7.2015
::   Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 24. 6. 2015 

3.7.2015

4.8.2015
::   Státní pozemkový úřad – Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků 

2.7.2015

7.8.2015
::   Program 11. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 8. 7. 2015  

1.7.2015

8.7.2015
::   Nařízení státní veterinární správy 

1.7.2015

16.7.2015
::   Oznámení o výzvě k podání nabídky – veřejná zakázka MR – Stavební úpravy sokolovny v obci Sehradice č.p. 143 

22.6.2015

7.7.2015
::   Program 10. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 24. 6. 2015 

17.6.2015

24.6.2015
::   Zápis z 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 27. 5. 2015  

8.6.2015

9.7.2015
::   Ustanovení opatrovníka 

29.5.2015

15.7.2015
::   Veřejnoprávní smlouva – TJ Sokol 

28.5.2015

24.3.2016
::   Program 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 27. 5. 2015  

20.5.2015

27.5.2015
::   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovické Zálesí za rok 2014 

13.5.2015

28.5.2015
::   Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2014 

13.5.2015

28.5.2015
::   Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 29. 4. 2015 

11.5.2015

31.5.2015
::   Oznámení o obnově katastrálního operátu 

4.5.2015

4.6.2015
::   Oznámení o vyhlášení částečné revize KN 

4.5.2015

4.6.2015
::   Účetní závěrka obce Sehradice za rok 2014 

30.4.2015

18.5.2015
::   FÚ – veřejná vyhláška č.j. 987872/15/3300-11460-705460 

29.4.2015

1.6.2015
::   Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné 

29.4.2015

15.5.2015
::   Program 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 29. 4. 2015 

22.4.2015

29.4.2015
::   UPOZORNĚNÍ – kontrola vozidel v polopřevodu 

15.4.2015

30.4.2015
::   Usnesení Státního pozemkového fondu – opatrovnictví 

13.4.2015

30.4.2015
::   Státní pozemkový fond – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky 

13.4.2015

30.4.2015
::   Záměr Zlínského kraje – převodu nemovitých věcí 

9.4.2015

12.5.2015
::   Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 25. 3. 2015 

7.4.2015

30.4.2015
::   MZ – Návrh opatření obecné povahy 

2.4.2015

17.4.2015
::   MZ – Veřejná vyhláška – Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 

2.4.2015

17.4.2015
::   Roční účetní výkazy obce Sehradice za rok 2014 

1.4.2015

17.4.2015
::   Návrh závěrečného účtu obce 2014 

1.4.2015

17.4.2015
::   Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Sehradice – Pozvánka na úvodní jednání 

1.4.2015

16.4.2015
::   Žádost o spolupůsobení při výkonu trestu 

30.3.2015

15.4.2015
::   Rozpočet na rok 2015 

27.3.2015

28.4.2015
::   Žádost o spolupůsobení při výkonu trestu 

27.3.2015

13.4.2015
::   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2014 

26.3.2015

13.4.2015
::   Zápis z Členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 1/ 2015, dne 25. 3. 2015 

20.3.2015

6.4.2015
::   Zpráva č. 102/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota za rok 2014 

20.3.2015

6.4.2015
::   Závěrečný účet Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota za rok 2014 

20.3.2015

6.4.2015
::   Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 4. 3. 2015 

18.3.2015

31.3.2015
::   Program 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 25. 3. 2015 

18.3.2015

25.3.2015
::   Návrh rozpočtu na rok 2015 

5.3.2015

23.3.2015
::   Program 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 4. 3. 2015 

25.2.2015

4.3.2015
::   Zápis z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 14. 1. 2015 

27.1.2015

15.2.2015
::   Program 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 14. 1. 2015 

7.1.2015

14.1.2015
::   Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 10. 12. 2014 

6.1.2015

31.1.2015
::   Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR 

19.12.2014

31.1.2015
::   Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 2. 12. 2014 

17.12.2014

30.12.2014
::   Obecně závazná vyhláška Obce Sehradice č. 1/2014 

15.12.2014

31.12.2014
::   Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Sehradice č. 1/2014 

15.12.2014

31.12.2014
::   Návrh rozpočtu MLZ 2015 

10.12.2014

26.12.2014
::   Program 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 10. 12. 2014 

3.12.2014

10.12.2014
::   Zápis z členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č.5 ze dne 26.11. 2014 

28.11.2014

15.12.2014
::   Program 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 02. 12. 2014 

25.11.2014

2.12.2014
::   Oznámení záměru o směně pozemků  

24.11.2014

10.12.2014
::   Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 19. 11. 2014 

24.11.2014

5.12.2014
::   Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 5. 11. 2014 

18.11.2014

30.11.2014
::   Program 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice – 19. 11. 2014 

12.11.2014

19.11.2014
::   Odbor životního prostředí a zemědělství – rozhodnutí 

10.11.2014

25.11.2014
::   Nařízení Krajské veterinární správy – mor včelího plodu 

6.11.2014

21.11.2014
::   Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Sehradice 

29.10.2014

5.11.2014
::   Návrh rozpočtu DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Rok 2015 

27.10.2014

11.11.2014
::   Zápis z členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 4/ 2014 ze dne 24.10. 2014 

27.10.2014

11.11.2014
::   Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 6. 10. 2014  

15.10.2014

31.10.2014
::   Volby do obecního zastupitelstva 2014 – výsledky 

11.10.2014

27.10.2014
::   Zápis z členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 3/ 2014, dne 9. 9. 2014 

29.9.2014

10.10.2014
::   Program 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 6. 10. 2014 

29.9.2014

6.10.2014
::   Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupistelstva obce Sehradice 

25.9.2014

13.10.2014
::   Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Sehradice – oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 

19.9.2014

6.10.2014
::   Vyhlášení výběrového řízení na pronájem pohostinství 

18.9.2014

3.10.2014
::   Záměr obce – pronájem nemovitosti  

18.9.2014

3.10.2014
::   Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 8. 9. 2014 

18.9.2014

6.10.2014
::   Oznámení záměru o prodeji obecního pozemku 

9.9.2014

24.9.2014
::   Oznámení záměru o prodeji obecního pozemku 

9.9.2014

24.9.2014
::   Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství – sýček obecný 

3.9.2014

18.9.2014
::   Program 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 8. 9. 2014 

1.9.2014

8.9.2014
::   Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 20. 8. 2014 

1.9.2014

8.9.2014
::   Oznámení záměru o prodeji obecního majetku – traktor 

1.9.2014

16.9.2014
::   Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 

29.8.2014

10.10.2014
::   Informace o počtu a sídle volebních okrsků 

26.8.2014

10.10.2014
::   Zaprášené Sehradice 

25.8.2014

9.9.2014
::   Usnesení Krajského úřadu Zlínského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství 

21.8.2014

5.9.2014
::   Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran 

20.8.2014

5.9.2014
::   Oznámení záměru o prodeji obecního pozemku 2845/1 

20.8.2014

4.9.2014
::   Oznámení záměru o pronájmu obecního pozemku 2793 

20.8.2014

4.9.2014
::   Program 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 20. 8. 2014 

13.8.2014

20.8.2014
::   Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 

11.8.2014

10.10.2014
::   Oznámení o výzvě k podání nabídky k zakázce malého rozsahu a k prokázání splnění kvalifikace 

4.8.2014

19.8.2014
::   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sehradice – oznámení předpokládaného obvodu 

16.7.2014

17.8.2014
::   Přehledná mapa zájmového území s vyznačením předpokládaného obvodu komplexních pozemkových úprav v k.u. Sehradice 

16.7.2014

17.8.2014
::   Nařízení státní veterinární správy 

11.7.2014

28.7.2014
::   Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Horní Lhota 

4.7.2014

21.7.2014
::   Zápis z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 25. 6. 2014 

2.7.2014

31.7.2014
::   Záměr obce – prodej pozemku 

2.7.2014

18.7.2014
::   Záplavové území toku Luhačovický potok v km 0,000 – 25,081 

18.6.2014

3.7.2014
::   Program 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 25. 6. 2014 

18.6.2014

25.6.2014
::   Účetní závěrka obce Sehradice za rok 2013 

9.6.2014

26.6.2014
::   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2013 

4.6.2014

19.6.2014
::   Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2013 

4.6.2014

19.6.2014
::   Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 26. 5. 2014  

2.6.2014

16.6.2014
::   Nařízení Státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření 

29.5.2014

15.6.2014
::   Usnesení – počet zastupitelů pro volební období 2014 – 2018 

28.5.2014

30.6.2014
::   Program 4. zasedání obecního zastupitelstva – 26. 5. 2014  

19.5.2014

26.5.2014
::   Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 

7.5.2014

24.5.2014
::   Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy – Luhačovický potok 

5.5.2014

5.6.2014
::   Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu 

5.5.2014

20.5.2014
::   Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu – mapa 

5.5.2014

20.5.2014
::   Veřejná vyhláška FÚ Zlín 

29.4.2014

2.5.2014
::   Členská schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 2 2014, dne 25. 4. 2014 

28.4.2014

30.5.2014
::   Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 

28.4.2014

30.5.2014
::   Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 15. 4. 2014 

25.4.2014

30.5.2014
::   Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné 

23.4.2014

30.4.2014
::   Roční účetní výkazy obce Sehradice za rok 2013 

16.4.2014

5.5.2014
::   Návrh závěrečného účtu za rok 2013 

16.4.2014

2.5.2014
::   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2013 

16.4.2014

2.5.2014
::   Informace k žádosti o voličský průkaz  

14.4.2014

23.5.2014
::   Informace finančního úřadu 

14.4.2014

31.5.2014
::   Program 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 15. 4. 2014 

8.4.2014

15.4.2014
::   Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota – Výkaz zisku a ztráty 2013 

31.3.2014

30.4.2014
::   Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2013 

31.3.2014

30.4.2014
::   Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota – Rozvaha – Bilance 2013 

31.3.2014

30.4.2014
::   Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 20. 3. 2014  

28.3.2014

30.4.2014
::   Závěrečný účet Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota za rok 2013 

28.3.2014

30.4.2014
::   Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 

24.3.2014

23.5.2014
::   Rozpočet na rok 2014 

21.3.2014

22.4.2014
::   Program 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 20. 3. 2014 

13.3.2014

20.3.2014
::   Návrh rozpočtu na rok 2014 

4.3.2014

20.3.2014
::   Veřejná vyhláška 

20.2.2014

7.3.2014
::   Zápis z členská schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 1/ 2014, dne 13. 2. 2014 

17.2.2014

3.3.2014
::   Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 5. 2. 2014 

13.2.2014

28.2.2014
::   Veřejná vyhláška 

3.2.2014

19.2.2014
::   Program 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 5. 2. 2014 

29.1.2014

5.2.2014
::   Upozornění pro podnikatele – prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin 

28.1.2014

17.4.2014
::   Informace k 2. kolu doplňujících voleb do Senátu Parlamentu České republiky  

13.1.2014

18.1.2014
::   Veřejná vyhláška – stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4921 a místní komunikaci  

10.1.2014

10.2.2014
::   Volby do Senátu Parlamentu České republiky 

21.12.2013

10.1.2014
::   Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního pozemku 

16.12.2013

31.12.2013
::   Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 9. 12. 2013 

16.12.2013

16.1.2014
::   Program 11. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 9. 12. 2013 

2.12.2013

9.12.2013
::   Návrh rozpočtu MLZ 2014 a RV MLZ 2015-2017 

29.11.2013

17.12.2013
::   Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 

29.11.2013

10.1.2014
::   Informace o počtu a sídle volebních okrsků 

26.11.2013

10.1.2014
::   Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 13. 11. 2013  

21.11.2013

9.12.2013
::   Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního pozemku  

21.11.2013

6.12.2013
::   Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního pozemku 

21.11.2013

6.12.2013
::   Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního pozemku 

21.11.2013

6.12.2013
::   Veřejná vyhláška – Oznámení vydání opatření obecné povahy Územního plánu Sehradice 

14.11.2013

29.11.2013
::   Návrhy rozpočtů a zápis z členské schůze Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota  

6.11.2013

16.12.2013
::   Oznámení o době a místu konání voleb v obci Sehradice 

7.10.2013

26.10.2013
::   Zápis z 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 18. 09. 2013 

26.9.2013

31.10.2013
::   Volby 2013 – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 

25.9.2013

25.10.2013
::   Volby 2013 – Informace o počtu a sídle volebních okrsků 

25.9.2013

25.10.2013
::   Program 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 18. 9. 2013 

11.9.2013

18.9.2013
::   Nařízení Státní veterinární správy 

6.9.2013

23.9.2013
::   Oznámení o výkonu mapovacích prací pro potřeby obrany státu 

4.9.2013

20.9.2013
::   Rozhodnutí hejtmana ZK o odvolání období nepříznivých klimatických podmínek 

16.8.2013

16.9.2013
::   Veřejná vyhláška – Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Sehradice 

26.7.2013

18.9.2013
::   Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 19. 07. 2013 

25.7.2013

31.8.2013
::   Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 1/2013 

24.7.2013

31.8.2013
::   Usnesení o oznámení DR 

17.7.2013

16.8.2013
::   Program 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 19. 7. 2013 

12.7.2013

19.7.2013
::   Rekonstrukci MŠ podpořil Zlínský kraj dotací ve výši 745 000 Kč 

30.6.2013

31.12.2013
::   Zápis z členské schůze svazku č.3 

28.6.2013

28.7.2013
::   Aglomerace – celkové vyúčtování podle cenových předpisů 21.6.2013 

21.6.2013

8.7.2013
::   Obecně závazná vyhláška obce Sehradice č. 01/2013 regulaci hlučných činností 

12.6.2013

1.7.2013
::   Tržní řád 

12.6.2013

1.7.2013
::   Program 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 10. 6. 2013 

3.6.2013

10.6.2013
::   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2012 

22.5.2013

10.6.2013
::   Návrh závěrečný účet obce Sehradice za rok 2012 

22.5.2013

10.6.2013
::   Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – 12/2012 

22.5.2013

10.6.2013
::   Příloha k finančním výkazům 2012 

22.5.2013

10.6.2013
::   Výkaz zisku a ztráty 2012 

22.5.2013

10.6.2013
::   Rozvaha – Bilance 12/ 2012 

22.5.2013

10.6.2013
::   Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva obce obce Sehradice konaného dne 20. 5. 2013 

22.5.2013

31.5.2013
::   Program 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 20. 5. 2013 

13.5.2013

20.5.2013
::   Zápis z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 29. 04. 2013 

7.5.2013

31.5.2013
::   Oznámení záměru obce Sehradice o směně obecního pozemku  

2.5.2013

20.5.2013
::   Oznámení záměru obce Sehradice o pronájmu obecního pozemku 

2.5.2013

20.5.2013
::   Veřejná vyhláška 

29.4.2013

31.5.2013
::   Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ 

24.4.2013

15.5.2013
::   Závěrečný účet hospodaření MLZ v roce 2012 

24.4.2013

15.5.2013
::   Program 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 29. 4. 2013 

22.4.2013

29.4.2013
::   Veřejná vyhláška o doručení návrhu ÚP Sehradice 

12.4.2013

30.5.2013
::   Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Sehradice 

5.4.2013

24.4.2013
::   Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 21. 03. 2013  

26.3.2013

26.4.2013
::   Rozpočet na rok 2013 

25.3.2013

25.4.2013
::   Program 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 21. 3. 2013  

13.3.2013

21.3.2013
::   Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 4. 3. 2013 

11.3.2013

28.3.2013
::   Návrh rozpočtu na rok 2013 

4.3.2013

20.3.2013
::   Název Vyvěšeno od Sňato bude od Posouzení vlivů na životní prostředí – Program rozvoje územ. obvodu Zl. kraje 2013 – 2016 

28.2.2013

18.3.2013
::   Posouzení vlivů na životní prostředí – průvodní dopis  

28.2.2013

18.3.2013
::   Závěrečný účet Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota 2012  

26.2.2013

15.3.2013
::   Program 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 4. 3. 2013 

22.2.2013

4.3.2013
::   Nařízení SVS – zrušení předpisů 

31.1.2013

15.2.2013
::   Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 23. 1. 2013  

30.1.2013

28.2.2013
::   Výběrové řízení na pronájem pohostinství 

25.1.2013

20.2.2013
::   OZNÁMENÍ – Volba prezidenta České republiky – termín voleb 2013 – 2.kolo 

18.1.2013

26.1.2013
::   Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 10. 1. 2013 

16.1.2013

18.2.2013
::   Výběrové řízení na pronájem areálu koupaliště  

16.1.2013

28.2.2013
::   Program 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 23. 1. 2013 

15.1.2013

23.1.2013
::   Program 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 10. 1. 2013 

3.1.2013

10.1.2013
::   Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 13. 12. 2012 

19.12.2012

31.1.2013
::   OZNÁMENÍ – Volba prezidenta České republiky – termín voleb 2013 

10.12.2012

12.1.2013
::   OZNÁMENÍ – svolání volební komise 

10.12.2012

17.12.2012
::   Program 10. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 13. 12. 2012 

6.12.2012

13.12.2012
::   Informace o počtu a sídle volebních okrsků – prezidentské volby 2013 

27.11.2012

11.1.2013
::   Obecně závazná vyhláška obce Sehradice č. 01/2012 

26.11.2012

14.12.2012
::   Zápis z 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 20. 11. 2012 v zasedací místnosti OÚ 

26.11.2012

21.12.2012
::   Návrh rozpočtu DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota – Rok 2013 – Příjmy 

21.11.2012

6.12.2012
::   Návrh rozpočtu DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota – Rok 2013 – Výdaje 

21.11.2012

6.12.2012
::   Návrh rozpočtu Mikroregionu Luhačovské Zálesí na rok 2013 

20.11.2012

11.12.2012
::   Rozpočtový výhled mikroregionu Luhačovské Zálesí 2014-2016 

20.11.2012

11.12.2012
::   Program 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 20. 11. 2012 

13.11.2012

20.11.2012
::   Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 

31.10.2012

30.1.2013
::   Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 16. 10. 2012  

24.10.2012

23.11.2012
::   Program 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 16. 10. 2012 

9.10.2012

16.10.2012
::   Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 27. 9. 2012 

1.10.2012

31.12.2012
::   Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ČR 

21.9.2012

31.12.2012
::   Veřejná vyhláška 

19.9.2012

8.10.2012
::   Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů 

14.9.2012

20.10.2012
::   e-on – upozornění vlastníkům 

5.9.2012

15.11.2012
::   Program 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 12. 09. 2012 

5.9.2012

12.9.2012
::   Informace o počtu a sídle volebních okrsků – volby 2012 

28.8.2012

4.9.2012
::   Nabídka pozemků k pronájmu 

1.8.2012

31.10.2012
::   Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 11. 7. 2012 

17.7.2012

17.8.2012
::   Program 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 11. 07. 2012 v 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ  

4.7.2012

11.7.2012
::    Zápis z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 14. 6. 2012 

21.6.2012

21.7.2012
::   Závěrečný účet obce Sehradice za rok 2011 

21.6.2012

21.7.2012
::   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2011 

21.6.2012

21.7.2012
::   Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

21.6.2012

21.7.2012
::   Program 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 14. 06. 2012 

6.6.2012

14.6.2012
::   Návrh závěrečného účtu obce za r. 2011 

16.5.2012

2.6.2012
::   Záměr obce – prodej obecního pozemku 

9.5.2012

25.5.2012
::   Zápis z 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 24. 4. 2012 

3.5.2012

4.6.2012
::   Oznámení záměru Obce Sehradice o prodeji obecního pozemku p.č. 2837/1 

3.5.2012

18.5.2012
::   Oznámení záměru Obce Sehradice o prodeji obecního pozemku p.č. 2857/1 

3.5.2012

18.5.2012
::   Nabídka nepronajatého majetku 

2.5.2012

27.7.2012
::   Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 

23.4.2012

12.6.2012
::   Program 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 24. 04. 2012 

17.4.2012

24.4.2012
::   Závěrečný účet MLZ za rok 2011 

4.4.2012

20.4.2012
::   Rozhodnutí hejtmana o odvolání nepříznivých klimatických podmínek 

2.4.2012

12.4.2012
::   Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 27. 3. 2012 

2.4.2012

2.5.2012
::   Program 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 27. 03. 2012 v 17 hod. v kanceláři OÚ 

20.3.2012

27.3.2012
::   Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 6. 3. 2012  

13.3.2012

13.4.2012
::   Závěrečný účet Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota – 2011 

28.2.2012

14.3.2012
::   Zpráva č. 280/2011/KŘ  

28.2.2012

14.3.2012
::   Program 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice – 06. 03. 2012 

28.2.2012

6.3.2012
::   Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Sehradice – 31. 1. 2012 

3.2.2012

3.3.2012
::   Nabídka pozemků k pronájmu  

1.2.2012

27.4.2012
::   Rozpočet 2012 

1.2.2012

1.3.2012
::   Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 31. 1. 2012 v zasedací místnosti OÚ 

1.2.2012

29.2.2012
::   Program 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 31. 1. 2012 

24.1.2012

31.1.2012
::   Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Sehradice 

23.1.2012

24.2.2012
::   Usnesení o oznámení DR 

13.1.2012

20.1.2012
::   Usnesení o oznámení DR 

9.1.2012

20.1.2012
::   Návrh rozpočtu na rok 2012 

9.1.2012

31.1.2012
::   Zápis z 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 15. 12. 2011 

22.12.2011

22.1.2012
::   Program 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 15. 12. 2011 

8.12.2011

15.12.2011
::   Návrh rozpočtu DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Rok 2012 – příjmy 

25.11.2011

31.12.2011
::   Návrh rozpočtu DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Rok 2012 – výdaje 

25.11.2011

31.12.2011
::   Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 15. 11. 2011 

21.11.2011

21.12.2011
::   Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 15. 11. 2011 

21.11.2011

21.11.2011
::   Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního pozemku 

21.11.2011

6.12.2011
::   MÚ Luhačovice – změna vydávání OP  

15.11.2011

31.12.2011
::   Návrh rozpočtu Mikroregionu Luhačovské Zálesí 

15.11.2011

31.12.2011
::   Program 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 15. 11. 2011 

8.11.2011

15.11.2011
::   Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR  

2.11.2011

2.12.2011
::   Eon – upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí 

31.10.2011

1.12.2011
::   Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 19. 10. 2011 

25.10.2011

25.11.2011
::   Program 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 19. 10. 2011 

11.10.2011

19.10.2011
::   Nařízení KVSZ č. 8/2011 o mimořádných veterinárních opatřeních 

7.10.2011

22.10.2011
::   Rozhodnutí – schválení manipulačního řádu (DAL 4) 

30.9.2011

17.10.2011
::   Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního pozemku  

20.9.2011

5.10.2011
::   Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Sehradice ze dne 14. 09. 2011 

20.9.2011

20.10.2011
::   6. usneseni zastupitelstva obce – 14. 9. 2011 

20.9.2011

20.10.2011
::   Program 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 14. 09. 2011 

7.9.2011

14.9.2011
::   Výzva k výměně ŘP 

1.9.2011

31.10.2011
::   Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Sehradice ze dne 11. 8. 2011 

17.8.2011

17.9.2011
::   5. usneseni zastupitelstva obce – 11. 8. 2011  

17.8.2011

17.9.2011
::   Nařízení Krajské veterinární správy Zlínského kraje č. 7/2011 o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu 

12.8.2011

27.8.2011
::   Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a správě Pozemkového fondu ČR 

3.8.2011

28.10.2011
::   Program 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 11. 08. 2011 v 17.30 hod. zasedací místnosti OÚ 

1.8.2011

11.8.2011
::   Nařízení Krajské veterinární správy ZK č. 6/2011 o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu 

14.7.2011

30.7.2011
::   Celkové vyúčtování vodné a stočné – 2010 

13.7.2011

29.7.2011
::   Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou 

28.6.2011

13.7.2011
::   Usnesení o oznámení DR 

17.6.2011

24.6.2011
::   Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního pozemku  

15.6.2011

30.6.2011
::   Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Sehradice ze dne 25. 5. 2011 

2.6.2011

2.7.2011
::   Záměr obce 

2.6.2011

17.6.2011
::   Program 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 25. 5. 2011 v 17.30 hod. zasedací místnosti OÚ 

16.5.2011

25.5.2011
::   Ministerstvo životního prostředí – Zveřejnění návrhu koncepce na životní prostředí 

10.5.2011

13.6.2011
::   Pozemkový fond České republiky – Zveřejnění nepronajatého majetku  

4.5.2011

6.6.2011
::   Příloha k SVS.2267.2011 – MVO BT dobrovolná vakcinace proti BT v roce 2011 

29.4.2011

29.5.2011
::   Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Sehradice ze dne 13. 4. 2011 

20.4.2011

20.5.2011
::   3. usneseni zastupitelstva obce – 13. 4. 2011 

20.4.2011

20.5.2011
::   Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2010 

11.4.2011

29.4.2011
::   Evidence obyvatel – rok 2010 

6.4.2011

6.5.2011
::   Rozpočet na rok 2011 

6.4.2011

6.5.2011
::   Výměna ŘP – leták 

6.4.2011

6.5.2011
::   Program 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 13. 4. 2011 

6.4.2011

13.4.2011
::   Závěrečný účet obce za rok 2010 

23.3.2011

23.4.2011
::   Kontakty na sběrná místa 

17.3.2011

17.4.2011
::   Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Sehradice ze dne 9.3.2011 

15.3.2011

15.4.2011
::   Informace Sčítání 2011 

4.3.2011

14.4.2011
::   Program 2. zasedání obce Sehradice dne 9. 3. 2011 

2.3.2011

9.3.2011
::   Závěrečný účet Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota 

21.2.2011

8.3.2011
::   Rozpočet 2011 

21.2.2011

8.3.2011
::   Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2010 a návrh na rok 2011 

9.2.2011

24.2.2011
::   Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 26. 1. 2011 

27.1.2011

18.2.2011
::   Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 26. 1. 2011 

27.1.2011

18.2.2011
::   Veřejná vyhláška – změna územního plánu č.1 

27.1.2011

15.2.2011
::   Program 4. zasedání (mimořádného) obce – 26. 1. 2011 

19.1.2011

26.1.2011
::   Upozornění FÚ Luhačovice k účinnosti zákona č.280/2009 Sb. 

5.1.2011

5.2.2011
::   Rozpočtové provizorium 

1.11.2010

22.11.2010

Komentáře nejsou povoleny.