Úřední deska – Archiv

Název Vyvěšeno od Sňato od
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro okrsek Sehradice 15.8.2022 24.9.2022
Revize a vymetání komínů - legislativa 15.8.2022 31.12.2022
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě + seznam 12.8.2022 31.12.2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 8.8.2022 24.9.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 29.7.2022 31.12.2025
Zápis z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 13. 7. 2022 29.7.2022 31.8.2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva obce Sehradice ve dnech 23. a 24. září 2022 25.7.2022 23.9.2022
Obecně závazná vyhláška obce Sehradice o nočním klidu 13.7.2022 31.12.2022
Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje Zlínského kraje - veřejná vyhláška 7.7.2022 10.8.2022
Veřejná vyhláška - zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje Zlínského kraje 2018 -2022 7.7.2022 8.8.2022
Program 05. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 13. 7. 2022 5.7.2022 13.7.2022
Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 22. 6. 2022 1.7.2022 31.7.2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 1.7.2022 23.9.2022
Roční účetní výkazy ZŠ a MŠ Sehradice za rok 2021 23.6.2022 31.12.2022
Roční účetní výkazy obce Sehradice za rok 2021 23.6.2022 31.12.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2021 23.6.2022 31.12.2022
Závěrečný účet obce Sehradice za rok 2021 23.6.2022 30.6.2023
Celková zpráva o provedené inventarizaci hospodářských prostředků Obce Sehradice ve všech zařízeních ke dni 31. 12. 2021. 23.6.2022 31.12.2022
Schválený Závěrečný účet MLZ za rok 2021 22.6.2022 31.12.2022
Program 04. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 22. 6. 2022 14.6.2022 22.6.2022
Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 25. 5. 2022 6.6.2022 21.6.2022
Návrh závěrečného účtu obce Sehradice za rok 2021 6.6.2022 21.6.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2021 6.6.2022 21.6.2022
Návrh závěrečné zprávy MLZ 2021 31.5.2022 16.6.2022
Nařízení obce Sehradice č. 01/2022 - zákaz podomního prodeje 27.5.2022 11.6.2022
Tržní řád Sehradice - 2022 27.5.2022 11.6.2022
Záměr obce Sehradice o prodeji obecního majetku 25.5.2022 9.6.2022
Program 03. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 25. 5. 2022 18.5.2022 25.5.2022
Zápis členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č.3/2022, dne 16.5.2022 17.5.2022 17.6.2022
Pozvánka na členskou schůzi svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 3/2022 11.5.2022 16.5.2022
Zveřejnění informace - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné 2021 (Moravská vodárenská, a.s.) 28.4.2022 28.5.2022
Porovnání všech položek výpočtu cen vodného a stočného za rok 2021 27.4.2022 13.5.2022
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2022 26.4.2022 31.5.2022
Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 13. 4. 2022 22.4.2022 31.5.2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu 22.4.2022 10.5.2022
Záměr obce Sehradice o pronájmu obecního majetku 13.4.2022 29.4.2022
Program 02. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 11. 4. 2022 4.4.2022 11.4.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Sehradice číslo: 01/2022 29.3.2022 31.12.2022
Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 9. 1. 2022 23.3.2022 31.4.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sehradice číslo: 11/2021 10.3.2022 31.12.2022
Rozpočet na rok 2022 10.3.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 5/2021 10.3.2022 31.3.2022
Veřejná vyhláška 7.3.2022 25.3.2022
MLZ - Rozpočtové opatření č. 1/2022 3.3.2022 3.4.2022
Program 01. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 9. 3. 2022 2.3.2022 9.3.2022
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním 1.3.2022 1.4.2022
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 08/2022 25.2.2022 4.3.2022
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota za rok 2021 21.2.2022 31.12.2022
Návrh rozpočtu obce Sehradice na rok 2022 18.2.2022 7.3.2022
Oznámení záměru obce Sehradice o pronájmu obecního majetku 15.2.2022 2.3.2022
Zápis z členské schůze DSO č. 1/2022 8.2.2022 8.3.2022
Oznámení záměru Zlínského kraje bezúplatného převodu nemovitých věcí 18.1.2022 27.2.2022
Rozpočtové opatření č. 4/2021 5.1.2022 5.2.2022
Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 20. 12. 2021 5.1.2022 5.2.2022
Rozpočtové provizorium na rok 2022 21.12.2021 20.3.2022
Střednědobý rozpočtový výhled obce Sehradice 2022 - 2025 21.12.2021 31.12.2025
Eon - upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí 16.12.2021 31.12.2022
Program 08. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 20. 12. 2021 13.12.2021 21.12.2021
MLZ - návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2025 7.12.2021 22.12.2021
MLZ - Návrh rozpočtu 2022 7.12.2021 22.12.2021
Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 24. 11. 2021 3.12.2021 17.12.2021
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Sehradice 2022 - 2025 3.12.2021 20.12.2021
Obecně závazná vyhláška obce Sehradice č. 2/2021 1.12.2021 16.12.2021
Obecně závazná vyhláška obce Sehradice č. 1/2021 1.12.2021 16.12.2021
Program 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 24. 11. 2021 15.11.2021 24.11.2021
Zápis č. 268/2021/EKO z dílčího přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2021 10.11.2021 31.12.2021
Oznámení záměru obce Sehradice o darování obecního majetku 9.11.2021 24.11.2021
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji a směně obecního majetku 9.11.2021 24.11.2021
Návrh rozpočtu Svazku obcí Aglomerace DL na rok 2022 27.10.2021 30.11.2021
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 59 /2021 27.10.2021 12.11.2021
Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice - 13. 10. 2021 21.10.2021 30.11.2021
Veřejná vyhláška vydání OPP 19.10.2021 3.11.2021
Program 06. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 13. 10. 2021 6.10.2021 13.10.2021
Zápis č. 364/2021/EKO z dílčího přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ 75104181 za rok 2021 30.9.2021 18.10.2021
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 23.9.2021 9.10.2021
Veřejná vyhláška 15.9.2021 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 3/2021 8.9.2021 31.12.2021
Zápis z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice - 8. 9. 2021 8.9.2021 31.10.2021
Program 05. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 8. 9. 2021 1.9.2021 8.9.2021
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro okrsek Sehradice 28.8.2021 8.10.2021
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 24.8.2021 8.10.2021
Stanovení minimálního počtu členů volební komise 9.8.2021 8.10.2021
Veřejná vyhláška 2.8.2021 20.9.2021
Zápis ze schůze DSO aglomerace Dolní Lhota č. 2/2021 30.7.2021 13.8.2021
Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice - 30. 6. 2021 30.6.2021 31.7.2021
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Sehradice 30.6.2021 30.6.2022
Účetní závěrka obce Sehradice za rok 2020 30.6.2021 30.6.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2021 30.6.2021 31.12.2021
Závěrečný účet obce za rok 2020 30.6.2021 30.6.2022
Program 04. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 30. 6. 2021 21.6.2021 30.6.2021
Zpráva č. 262/2020/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2020 9.6.2021 30.6.2021
Návrh závěrečného účtu obce 2020 9.6.2021 30.6.2021
Rozpočtový výhled DSO aglomerace Dolní Lhota na rok 2022-2026 8.6.2021 31.12.2026
Zápis ze schůze DSO aglomerace Dolní Lhota č. 1/2021 8.6.2021 24.6.2021
Návrh Závěrečného účtu MLZ za rok 2020 8.6.2021 23.6.2021
Pozvánka na členskou schůzi DSO č. 1 2021 - 7.6.2021 31.5.2021 7.6.2021
Veřejná vyhláška Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 31.5.2021 18.6.2021
Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice vč. rozpočtového opatření - 5. 5. 2021 24.5.2021 25.6.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 24.5.2021 31.12.2021
Veřejná vyhláška 19.5.2021 3.6.2021
Závěrečný účet Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota za rok 2020 17.5.2021 30.6.2022
Program 03. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 05. 05. 2021 28.4.2021 5.5.2021
Veřejná vyhláška 26.4.2021 12.5.2021
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 20.4.2021 20.5.2021
Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 31. 3. 2021 13.4.2021 15.5.2021
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 12.4.2021 28.4.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - doručení návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení konání veřejného projednání 7.4.2021 19.5.2021
Program 02. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 31. 03. 2021 24.3.2021 31.3.2021
Oznámení záměru obce Sehradice o koupi obecního majetku 15.3.2021 31.3.2021
Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 17. 2. 2021 3.3.2021 5.4.2021
Rozpočtové opatření č. 4/2020 3.3.2021 5.4.2021
Vyhlášení nouzového stavu 4 1.3.2021 31.12.2021
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 23.2.2021 31.5.2021
Oznámení záměru obce Sehradice o koupi a směně obecního majetku 22.2.2021 10.3.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Sehradice číslo: 01/2021 18.2.2021 31.12.2021
Rozpočet na rok 2021 18.2.2021 20.3.2022
Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí. 18.2.2021 31.12.2023
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 16.2.2021 3.3.2021
Program 01. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 17. 02. 2021 10.2.2021 17.2.2021
Oznámení záměru obce Sehradice o pronájmu obecního majetku 1.2.2021 15.2.2021
Návrh rozpočtu na rok 2021 27.1.2021 17.2.2021
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 27.1.2021 12.2.2021
Veřejná vyhláška 22.1.2021 29.1.2021
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 13.1.2021 31.1.2021
Aglomerace - Rozpočtové opatření č. 3/2020 8.1.2021 31.1.2021
Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 16. 12. 2020 4.1.2021 31.1.2021
Zápis z členské schůze svazku 29.12.2020 15.1.2021
Schválený rozpočet Svazku obcí aglomerace DL na rok 2021 29.12.2020 31.12.2021
Zápis z jednání valné hromady Mikroregionu Luhačovické Zálesí 28.12.2020 31.1.2021
Schválený rozpočtový výhled MLZ 2022-2024 28.12.2020 31.1.2021
Schválený rozpočet MLZ 2021 28.12.2020 31.1.2021
Rozpočtové provizorium na rok 2021 18.12.2020 28.2.2021
Pozvánka na členskou schůzi č.5/2020 28.12.2020 17.12.2020 28.12.2020
Program 11. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 16. 12. 2020 9.12.2020 16.12.2020
Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 25. 11. 2020 8.12.2020 31.12.2020
MLZ - Návrh rozpočtu 2021 6.12.2020 21.12.2020
MLZ - Návrh rozpočtového opatření 2020-2024 6.12.2020 21.12.2020
Veřejná vyhláška - Doručení návrhu Změny č. 1 Územního plánu Sehradice 2.12.2020 18.1.2021
Rozpočtové opatření č. 3/2020 25.11.2020 31.12.2020
Program 10. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 25. 11. 2020 18.11.2020 25.11.2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Sehradice, okres Zlín 13.11.2020 13.12.2020
Veřejná vyhláška – místní úprava provozu na silnici III/4921 a místníkomunikace. 10.11.2020 26.11.2020
Rozpočtové opatření č.2/2020 k zápisu z členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 4/ 2020, dne 6.11. 2020 9.11.2020 9.12.2020
Zápis z členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 4/ 2020, dne 6.11. 2020 9.11.2020 9.12.2020
Návrh rozpočtu - Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota - rok 2021 9.11.2020 31.12.2021
Zápis č. 262/2020/EKO z dílčího přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2020 4.11.2020 30.11.2020
Zápis z 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 21. 10. 2020 4.11.2020 22.11.2020
Pozvánka na členskou schůzi DSO č. 4 2020 - 6.11.2020 3.11.2020 6.11.2020
Program 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 21. 10. 2020 14.10.2020 21.10.2020
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 13.10.2020 30.10.2020
Veřejná vyhláška – Kanalizační řád Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota 13.10.2020 31.10.2020
Oznámení obce Sehradice 9.10.2020 25.10.2020
Umístění volebních stanovišť umožňujících ve Zlínském kraji drive-in hlasování 29.9.2020 8.10.2020
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 24.9.2020 8.10.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020 23.9.2020 31.12.2020
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 58/2020 21.9.2020 7.10.2020
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice ZK č.7/2020 21.9.2020 7.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje 16.9.2020 3.10.2020
Program 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 23. 9. 2020 12.9.2020 23.9.2020
Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 19. 8. 2020 7.9.2020 21.9.2020
Oznámení záměru obce Sehradice o koupi obecního majetku 1.9.2020 16.9.2020
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě + seznam 28.8.2020 31.12.2023
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro okrsek Sehradice 21.8.2020 4.10.2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 17.8.2020 3.10.2020
Program 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 19. 8. 2020 12.8.2020 19.8.2020
Volby 2020 - Stanovení minimálního počtu členů volební komise 3.8.2020 3.10.2020
Volby 2020 - Voličský průkaz 3.8.2020 3.10.2020
Volby 2020 - Přehled termínů a lhůt pro volby do zastupitelstev krajů 3.8.2020 3.10.2020
Volby 2020 - Vyhláška 152/2000 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb. 3.8.2020 3.10.2020
Volby 2020 - Zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 3.8.2020 3.10.2020
Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 15. 7. 2020 29.7.2020 31.8.2020
Oznámení záměru obce Sehradice o koupi obecního majetku 28.7.2020 12.8.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy 27.7.2020 11.8.2020
Záměr obce Sehradice o koupi obecního majetku 8.7.2020 23.7.2020
Program 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 15. 7. 2020 8.7.2020 15.7.2020
Schválený Závěrečný účet MLZ za rok 2019 26.6.2020 30.6.2021
Účetní závěrka obce Sehradice za rok 2019 25.6.2020 30.6.2021
Závěrečný účet obce 2019 25.6.2020 30.6.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 38/2020 24.6.2020 10.7.2020
Program 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 24. 6. 2020 15.6.2020 24.6.2020
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 11.6.2020 26.6.2020
Oznámení záměru obce Sehradice o pronájmu obecního majetku 8.6.2020 23.6.2020
Zápis z členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 2/ 2020, dne 5. 6. 2020 8.6.2020 24.6.2020
Výsledek hospodaření MLZ 2019 – FIN 2-12 M 2019 5.6.2020 23.6.2020
Výsledek hospodaření MLZ 2019 – Výkaz zisku a ztráty 2019 5.6.2020 23.6.2020
Výsledek hospodaření MLZ 2019 – Rozvaha 2019 5.6.2020 23.6.2020
Výsledek hospodaření MLZ 2019 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ za rok 2019 5.6.2020 23.6.2020
Výsledek hospodaření MLZ 2019 – Návrh Závěrečného účtu MLZ za rok 2019 5.6.2020 23.6.2020
Oznámení záměru obce Sehradice o směně obecního majetku 5.6.2020 21.6.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 3.6.2020 31.12.2020
Návrh závěrečného účtu obce 2019 2.6.2020 24.6.2020
Pozvánka na členskou schůzi svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 2/2020 - 5. 6. 2020 1.6.2020 5.6.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení - kanalizační řád SOADL 28.5.2020 12.6.2020
Program 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 3. 6. 2020 21.5.2020 3.6.2020
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 19.5.2020 3.6.2020
Oznámení záměru obce Sehradice o pronájmu obecního majetku 19.5.2020 3.6.2020
Závěrečný účet Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota za rok 2019 18.5.2020 30.6.2021
Zpráva č. 189/2019/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2019 11.5.2020 12.6.2020
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 28.4.2020 14.5.2020
Oznámení záměru obce Sehradice o pronájmu obecního majetku 28.4.2020 14.5.2020
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 28.4.2020 14.5.2020
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce 27.4.2020 31.5.2020
Veřejná vyhláška Finančního úřadu Zlínského kraje 26.4.2020 27.5.2020
Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 1. 4. 2020 8.4.2020 11.5.2020
Program 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 1. 4. 2020 23.3.2020 1.4.2020
Rozpočtové opatření Svazku obcí Aglomerace Dolní Lhota č. 1/2020 21.3.2020 20.4.2020
Zápis členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 1/ 2020, dne 20.3.2020 21.3.2020 20.4.2020
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 11.3.2020 27.3.2020
Podmínky ŘSZK pro opravy silnic II. a III. třídy v místě zásahů a výkopů 4.3.2020 19.3.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sehradice číslo: 01/2020 3.3.2020 3.3.2023
Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 10. 2. 2020 19.2.2020 19.3.2020
Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 22. 1. 2020 12.2.2020 12.3.2020
Rozpočet na rok 2020 11.2.2020 31.12.2020
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu 29.1.2020 6.2.2020
Program 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 10. 2. 2020 29.1.2020 10.2.2020
Rozpočtové opatření č. 3 - 2019 23.1.2020 11.2.2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 23.1.2020 10.2.2020
Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sehradice 23.1.2020 8.2.2020
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 22.1.2020 7.2.2020
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 22.1.2020 6.2.2020
Program 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 22. 1. 2020 13.1.2020 22.1.2020
Záměr obce Sehradice o směně obecního majetku 7.1.2020 22.1.2020
Rozpočtové opatření aglomerace č. 2/2019 7.1.2020 31.12.2020
Zápis členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 5/ 2019, dne 27.12. 2019 6.1.2020 6.2.2020
Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 04. 12. 2019 17.12.2019 10.2.2020
Schválený rozpočet MLZ 2020 9.12.2019 31.12.2020
Schválený rozpočtový výhled MLZ 2021-2023 9.12.2019 31.12.2020
Obecně závazná vyhláška obce Sehradice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 5.12.2019 21.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Sehradice o místním poplatku ze psů 5.12.2019 21.12.2019
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 3.12.2019 18.12.2019
Program 10. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 4. 12. 2019 25.11.2019 4.12.2019
Rozpočtový výhled MLZ 2021-2023 20.11.2019 5.12.2019
Návrh rozpočtu MLZ 2020 20.11.2019 5.12.2019
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 18.11.2019 3.12.2019
Rozpočet DSO Aglomerace na rok 2020 15.11.2019 31.12.2019
Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 4.11.2019 20.11.2019
Zápis z 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 09. 10. 2019 21.10.2019 21.11.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 21.10.2019 31.12.2019
Nařízení obce Sehradice č.1/2019, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje 14.10.2019 30.10.2019
Program 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 9. 10. 2019 30.9.2019 9.10.2019
Doručení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Sehradice za uplynulé období 2013 – 2019 24.9.2019 25.10.2019
Zápis z členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 3/ 2019 ze dne 19. 9. 2019 23.9.2019 10.10.2019
Návrh rozpočtu - příjmy a výdaje - na rok 2020 23.9.2019 31.12.2019
Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 4. 9. 2019 17.9.2019 17.10.2019
Oznámení záměru obce Sehradice o koupi státního majetku 10.9.2019 26.9.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu č. 46/2019 4.9.2019 20.9.2019
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě + seznam 2.9.2019 31.2.2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 2.9.2019 31.12.2022
Program 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 4. 9. 2019 26.8.2019 4.9.2019
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 5.8.2019 21.8.2019
Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu 34/2019 17.7.2019 1.8.2019
Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 26. 06. 2019 9.7.2019 31.7.2019
Rozpočtové opatření č. 1 30.6.2019 31.12.2019
Závěrečný účet 2018 18.6.2019 30.6.2020
Program 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 26. 6. 2019 17.6.2019 26.6.2019
Zápis z členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 2/ 2019, dne 30. 5. 2019 10.6.2019 30.6.2019
Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 29. 05. 2019 10.6.2019 30.6.2019
Závěrečný účet obce za rok 2018 30.5.2019 30.6.2020
Účetní závěrka obce Sehradice za rok 2018 30.5.2019 30.6.2020
Dokumenty MLZ - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ 30.5.2019 18.6.2019
Program 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 29. 5. 2019 21.5.2019 30.5.2019
Návrh závěrečného účtu obce 2018 14.5.2019 31.5.2019
Závěrečný účet Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota za rok 2018 14.5.2019 14.5.2020
Zpráva Aglomerace Dolní Lhota o výsledku přezkoumání hospodaření za 2018 14.5.2019 1.6.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 9.5.2019 25.5.2019
Zápis z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 24. 04. 2019 7.5.2019 31.5.2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 30.4.2019 15.5.2019
Pozemkový úřad - rozhodnutí 29.4.2019 15.5.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2018 25.4.2019 25.5.2019
Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2019 23.4.2019 27.5.2019
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro okrsek Sehradice 12.4.2019 24.5.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 8.4.2019 23.4.2019
Program 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 24. 4. 2019 5.4.2019 24.4.2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 5.4.2019 25.5.2019
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 2.4.2019 17.4.2019
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě + seznam 2.4.2019 31.12.2023
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 25.3.2019 25.5.2019
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 25.3.2019 9.4.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Sehradice číslo: 01/2019 20.3.2019 20.3.2022
Záměr obce 18.3.2019 3.4.2019
Nařízení státní veterinární správy 16.3.2019 2.4.2019
Veřejná vyhláška – Agentura ochrany přírody a kraji ČR 16.3.2019 2.4.2019
Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 27. 02. 2019 8.3.2019 31.3.2019
Nařízení SVS – Ukončení - včelí mor 8.3.2019 25.3.2019
Rozpočet obce na rok 2019 28.2.2019 31.12.2019
Zápis z členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 1/ 2019, dne 26.2.2019 27.2.2019 27.3.2019
Dražební vyhláška 21.2.2019 12.4.2019
Program 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 27. 2. 2019 18.2.2019 27.2.2019
Veřejná vyhláška OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 04/2019 14.2.2019 22.2.2019
Návrh rozpočtu obce Sehradice na rok 2019 25.1.2019 26.2.2019
Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 07. 01. 2019 14.1.2019 14.2.2019
Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a odpověď na informaci 6.1.2019 22.1.2019
Program 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 7. 1. 2019 27.12.2018 7.1.2019
Rozpočet MLZ 2019 27.12.2018 6.2.2019
Střednědobý výhled 2020 – 2022 27.12.2018 6.12.2019
Úplné znění nařízení SVS – africký mor prasat 19.12.2018 4.1.2019
Nařízení SVS – africký mor prasat 19.12.2018 4.1.2019
Zápis z členské schůze č.4/ 2018 ze dne 14.12.2018 14.12.2018 31.12.2018
Schválený rozpočet DSO Aglomerace na rok 2019 14.12.2018 31.12.2019
Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy č. 1 10.12.2018 9.1.2019
Program 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 19. 12. 2018 10.12.2018 19.12.2018
Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 28. 11. 2018 7.12.2018 31.12.2018
Rozhodnutí - výjimka medvěd hnědý 6.12.2018 21.12.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sehradice číslo: 08/2018 29.11.2018 29.11.2021
Střednědobý rozpočtový výhled obce Sehradice 2019 -2022 28.11.2018 31.12.2022
Úplné znění nařízení Státní veterinární správy SVS/2018/134101-Z 26.11.2018 12.12.2018
Nařízení státní veterinární správy - změna nařízení 26.11.2018 12.12.2018
Návrh rozpočtu DSO Aglomerace na rok 2019 23.11.2018 23.12.2018
Zápis z členské schůze č.3/ 2018 ze dne 23.11.2018 23.11.2018 23.12.2018
Platnost obnovení katastrální operátu 21.11.2018 21.12.2018
Program 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 28. 11. 2018 19.11.2018 28.11.2018
Státní pozemkový úřad - rozhodnutí 14.11.2018 14.12.2018
Krajský úřad ZK - Rozhodnutí - nepovolení vyjímky 14.11.2018 30.11.2018
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 12.11.2018 28.11.2018
Střednědobý rozpočtový výhled obce Sehradice - návrh 12.11.2018 28.11.2018
Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 1. 11. 2018 12.11.2018 12.12.2018
Veřejná vyhláška 12.11.2018 30.11.2018
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2018 5.11.2018 22.11.2018
Státní pozemkový úřad - rozhodnutí + odkaz na přílohu 5.11.2018 21.11.2018
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 29.10.2018 14.11.2018
Krajský úřad ZK - Oznámení 25.10.2018 9.11.2018
Oznámení o zahájení řízení k udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 25.10.2018 9.11.2018
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Sehradice 22.10.2018 2.11.2018
Zápis ze 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 24. 09. 2018 8.10.2018 31.10.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sehradice číslo: 07/2018 25.9.2018 25.9.2021
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva 19.9.2018 13.10.2018
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu 19.9.2018 13.10.2018
Program 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 24. 9. 2018 10.9.2018 24.9.2018
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 7.9.2018 22.9.2018
Spekulativní výkupy pozemků 5.9.2018 31.10.2018
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 3.9.2018 20.9.2018
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Lhota u Luhačovic – oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav a pozvánka na závěrečné jednání 3.9.2018 3.10.2018
Jmenování zapisovatele pro volby do Zastupitelstva obce Sehradice 24.8.2018 6.10.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 21.8.2018 5.10.2018
Dražební vyhláška 20.8.2018 5.9.2018
Stanovení minimálního počtu členů OVK 6.8.2018 5.10.2018
Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018 6.8.2018 5.10.2018
Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných opatření - mor včelího plodu 1.8.2018 20.8.2018
Záměr obce Sehradice o prodeji obecního majetku 30.7.2018 15.8.2018
Veřejná vyhláška - oznámení o lhůtě a místě předání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa 18.7.2018 3.8.2018
Zápis z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 02. 07 2018 13.7.2018 31.7.2018
Program 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 2. 7. 2018 25.6.2018 2.7.2018
Rozhodnutí SPU 25.6.2018 11.7.2018
Zápis členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 2/ 2018, dne 22.6.2018 22.6.2018 8.7.2018
Upozornění uzavření evidence a registru řidičů 28 - 29. 6. 2018 11.6.2018 30.6.2018
Závěrečný účet obce Sehradice za rok 2017 6.6.2018 30.6.2019
Účetní závěrka obce Sehradice za rok 2017 6.6.2018 30.6.2019
Zápis z 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 30. 05. 2018 6.6.2018 4.7.2018
Pověřenec GDPR 22.5.2018 31.12.2021
Program 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 30. 5. 2018 21.5.2018 30.5.2018
Návrh závěrečného účtu obce Sehradice za rok 2017 11.5.2018 6.6.2018
Roční účetní výkazy obce Sehradice za rok 2017 10.5.2018 31.5.2018
Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 02. 05. 2018 10.5.2018 10.6.2018
Veřejná vyhláška - doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednání 7.5.2018 14.6.2018
Oznámení veřejného projednání návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 7.5.2018 12.6.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MLZ za rok 2017 4.5.2018 21.2.2019
Závěrečný účet MLZ 4.5.2018 21.2.2019
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku 1.5.2018 16.5.2018
Zveřejnění informací o kalkulaci ceny pro vodné za rok 2017 25.4.2018 25.5.2018
Nařízení - ukončení opatření - prasečí mor 25.4.2018 11.5.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2017 25.4.2018 11.5.2018
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí 23.4.2018 29.5.2018
Záměr obce 11.4.2018 27.4.2018
Záměr obce – prodej obecního pozemku 11.4.2018 27.4.2018
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sehradice 5.4.2018 5.5.2018
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 23.3.2018 8.4.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Sehradice číslo: 01/2018 21.3.2018 21.3.2021
Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 14. 03. 2018 20.3.2018 10.4.2018
Závěrečný účet Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota za rok 2017 19.3.2018 5.4.2018
Zpráva č. 399/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2017 19.3.2018 6.4.2018
Rozpočet na rok 2018 14.3.2018 31.12.2018
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 12.3.2018 31.12.2023
Program 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 14. 3. 2018 5.3.2018 14.3.2018
Úplné znění nařízení veterinární správy - volně žijící zvěř 28.2.2018 16.3.2018
Úplné znění nařízení veterinární správy - domácí chov 28.2.2018 16.3.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - schémata 26.2.2018 14.3.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 26.2.2018 14.3.2018
Nařízení veterinární správy - mor prasat - mapa 26.2.2018 12.3.2018
Nařízení veterinární správy - mor prasat 26.2.2018 12.3.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 13.2.2018 1.3.2018
Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 31. 01. 2018 12.2.2018 26.2.2018
Nařízení SVS - mimořádná opatření 5.2.2018 23.2.2018
Návrh rozpočtu na rok 2018 2.2.2018 14.3.2018
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 1.2.2018 16.2.2018
Program 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 31. 1. 2018 22.1.2018 31.1.2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 19.1.2018 26.1.2018
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 10.1.2018 31.1.2018
Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota - Zápis z Členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 6/ 2017, 28.12.2017 5.1.2018 21.1.2018
Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota - Rozpočtové opatření č.2 5.1.2018 21.1.2018
Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu č. 82/2017 2.1.2018 17.1.2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky 28.12.2017 12.1.2018
Zápis z 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 20. 12. 2017 27.12.2017 12.1.2018
Lesy České republiky - výzva 18.12.2017 31.3.2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2018 - 2020 13.12.2017 31.12.2020
Program 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 20. 12. 2017 11.12.2017 20.12.2017
Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota - Zápis ze dne č. 5/17 8.12. 2017 8.12.2017 31.12.2017
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro okrsek Sehradice 1.12.2017 18.12.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 28.11.2017 15.12.2017
Rozpočtový výhled MLZ 2019-2021 27.11.2017 13.12.2017
Návrh rozpočtu MLZ 2018 27.11.2017 13.12.2017
Veřejná vyhláška 22.11.2017 8.1.2018
Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 8. 11. 2017 20.11.2017 5.12.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 13.11.2017 12.1.2018
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 8.11.2017 9.12.2017
Veřejná vyhláška MZČR - opatření obecné povahy 8.11.2017 23.11.2017
Zápis č. 399/2017/IAK z dílčího přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota za rok 2017 30.10.2017 15.11.2017
Zápis č. 346/2017/IAK z dílčího přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2017 30.10.2017 15.11.2017
Program 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 8. 11. 2017 30.10.2017 8.11.2017
Rozpočtové opatření č. 4 25.10.2017 31.12.2017
Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 18. 10. 2017 25.10.2017 11.11.2017
Program 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 18. 10. 2017 9.10.2017 18.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 5.10.2017 20.10.2017
Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota - Zápis ze dne č. 4/17 3.10. 2017 4.10.2017 19.10.2017
Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota - Střednědobý výhled rozpočtu DSO aglomerace Dolní Lhota na 2018-2022 Výdaje 4.10.2017 19.10.2017
Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota - Sřednědobý výhled rozpočtu DSO aglomerace Dolní Lhota na 2018-2022 Příjmy 4.10.2017 19.10.2017
Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota - Návrh Rozpočtu 2018 příjmy i výdaje 4.10.2017 19.10.2017
Pozvánka na členskou schůzi DSO Dolní Lhota 26.9.2017 3.10.2017
Sazebník úhrad za poskytování informací 22.9.2017 9.10.2017
Zápis ze 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 13. 9. 2017 22.9.2017 9.10.2017
Ukončení nařízení - mor včelího plodu 22.9.2017 10.10.2017
Výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 21.9.2017 31.12.2023
Veřejná vyhláška MZČR - Návrh opatření obecné povahy 15.9.2017 16.10.2017
Volby - jmenování zapisovatelky 8.9.2017 20.10.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 5.9.2017 20.10.2017
Program 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 13. 09. 2017 4.9.2017 13.9.2017
Nařízení SVS - AMP - odchytová zařízení a povolení zpracování zvěřiny ze zamořené oblasti 29.8.2017 15.9.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 21.8.2017 20.10.2017
Zápis z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 9. 8. 2017 16.8.2017 16.9.2017
Rozpočtové opatření č.3 16.8.2017 31.12.2017
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 8.8.2017 22.8.2017
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 8.8.2017 22.8.2017
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 7.8.2017 22.8.2017
Program 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 09. 08. 2017 31.7.2017 9.8.2017
Nařízení státní veterinární správy 24.7.2017 16.8.2017
Zápisy z členských schůzí DSO aglomerace Dolní Lhota 19.7.2017 7.8.2017
Informace k žádosti o voličský průkaz 17.7.2017 18.10.2017
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 14.7.2017 31.7.2017
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat 13.7.2017 31.7.2017
Nařízení veterinární správy - africký mor prasat (+ situační mapa) 3.7.2017 20.7.2017
Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 21. 6. 2017 28.6.2017 14.7.2017
Záměr obce - Prodej traktorové vlečky 28.6.2017 14.7.2017
Záměr obce - Prodej obecních pozemků v areálu ZD Olšava Sehradice 28.6.2017 14.7.2017
Program 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 21. 6. 2017 12.6.2017 21.6.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2016 9.6.2017 26.6.2017
Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2016 9.6.2017 26.6.2017
Nařízení státní veterinární správy 8.6.2017 23.6.2017
Nařízení státní veterinární správy 22.5.2017 7.6.2017
Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 10. 5. 2017 22.5.2017 6.6.2017
Záměr obce 15.5.2017 1.6.2017
Rozpočtové opatření č.2 12.5.2017 31.12.2017
Účetní závěrka obce Sehradice za rok 2016 11.5.2017 30.6.2018
Závěrečný účet obce Sehradice 2016 11.5.2017 30.6.2018
Program 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 10. 5. 2017 2.5.2017 10.5.2017
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016 27.4.2017 27.5.2017
Porovnání ceny stočného za 2016 27.4.2017 27.5.2017
Veřejná vyhláška FÚ 27.4.2017 29.5.2017
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Lhota u Luhačovic - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek 18.4.2017 4.5.2017
Záměr obce - Prodej obecních pozemků 10.4.2017 25.4.2017
Záměr obce - Prodej obecního pozemku, pronájem obecního pozemku 10.4.2017 25.4.2017
Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 29. 3. 2017 10.4.2017 25.4.2017
Zápis DSO 7.4.2017 7.4.2017 22.4.2017
Rozpočtové opatření č. 1 3.4.2017 31.12.2017
Roční účetní výkazy obce Sehradice za rok 2016 3.4.2017 21.4.2017
Návrh závěrečného účtu obce 2016 3.4.2017 11.5.2017
Program 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 29. 3. 2017 20.3.2017 29.3.2017
Sdělení Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota 20.3.2017 5.4.2017
Svazek obcí Aglomerace Dolní Lhota - účetní dokumenty 20.3.2017 5.4.2017
Zpráva č. 286/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2016 17.3.2017 3.4.2017
Nařízení státní veterinární správy 10.3.2017 27.3.2017
Veřejná vyhláška - rozhodnutí 3.3.2017 20.3.2017
Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 8. 2. 2017 3.3.2017 31.3.2017
Oznámení záměru obce o koupi, prodeji, pronájmu a směně majetku obce 27.2.2017 15.3.2017
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě + seznam 22.2.2017 31.12.2023
Oznámení záměru obce 13.2.2017 1.3.2017
Rozpočet na rok 2017 13.2.2017 30.3.2018
Veřejná vyhláška - rozhodnutí 10.2.2017 27.2.2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Sehradice číslo: 06/2017 9.2.2017 9.2.2020
Střednědobý výhled rozpočtu DSO aglomerace Dolní Lhota na 2018-2022 výdaje 8.2.2017 31.12.2021
Opatření obecné povahy - Luhačovice 3.2.2017 20.2.2017
Program 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 8. 2. 2017 30.1.2017 8.2.2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 04/2017 24.1.2017 10.2.2017
Návrh rozpočtu na rok 2017 20.1.2017 8.2.2017
Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy k provádění výkonu státní správy ve věcech místních komunikací 21.12.2016 5.1.2017
Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 7. 12. 2016 16.12.2016 16.1.2017
Záměr obce 14.12.2016 29.12.2016
Obecně závazná vyhláška obce Sehradice č. 01/2016 8.12.2016 23.12.2016
Zápis ze schůze svazku obcí Aglomerace Dolní Lhota č. 5/2016 2.12.2016 31.12.2016
Program 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 7. 11. 2016 30.11.2016 7.12.2016
Návrh rozpočtu MLZ 2017 28.11.2016 11.12.2016
Rozpočtový výhled MLZ 2018-2020 28.11.2016 12.12.2016
Udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů 10.11.2016 25.11.2016
Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 31. 10. 2016 9.11.2016 9.12.2016
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 8.11.2016 8.12.2016
Rozpočtový výhled obce 2017-2018 23.10.2016 31.12.2018
Program 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 31. 10. 2016 19.10.2016 26.10.2016
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Sehradice - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek 18.10.2016 3.11.2016
Státní pozemkový úřad - Usnesení 11.10.2016 26.10.2016
Zápis z členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 4/ 2016, dne 7.10. 2016 10.10.2016 26.10.2016
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 21.9.2016 8.10.2016
Zápis ze 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 29. 08. 2016 v areálu koupaliště 7.9.2016 8.10.2016
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 5.9.2016 5.10.2016
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 28.8.2016 13.9.2016
Program 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 29. 8. 2016 22.8.2016 29.8.2016
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 8.8.2016 7.10.2016
Veřejná vyhláška - odvolání 3.8.2016 19.8.2016
Dražební vyhláška 1.8.2016 8.9.2016
Vyhláška - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Lhota u Luhačovic, pozvánka na úvodní jednání 1.8.2016 16.8.2016
Předběžný obvod komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Lhota u Luhačovic a v části k.ú. Sehradice 21.7.2016 22.8.2016
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách - Horní Lhota 21.7.2016 22.8.2016
Nařízení veterinární správy 13.7.2016 29.7.2016
Veřejná vyhláška - rozhodnutí 1.7.2016 18.7.2016
Zápis z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 6.6.2016 14.6.2016 30.6.2016
Nařízení veterinární správy 9.6.2016 24.6.2016
Účetní závěrka 2015 7.6.2016 24.6.2016
Závěrečný účet za rok 2015 7.6.2016 24.6.2016
PMK Sehradice 15 1.6.2016 15.6.2016
PMK Sehradice 14 1.6.2016 17.6.2016
PMK Sehradice 13 1.6.2016 17.6.2016
PMK Sehradice 12 1.6.2016 17.6.2016
PMK Sehradice 11 1.6.2016 17.6.2016
PMK Sehradice 10 1.6.2016 17.6.2016
PMK Sehradice 9 1.6.2016 17.6.2016
PMK Sehradice 8 1.6.2016 17.6.2016
PMK Sehradice 7 1.6.2016 17.6.2016
PMK Sehradice 6 1.6.2016 17.6.2016
PMK Sehradice 5 1.6.2016 17.6.2016
PMK Sehradice 4 1.6.2016 17.6.2016
PMK Sehradice 3 1.6.2016 17.6.2016
PMK Sehradice 2 1.6.2016 17.6.2016
PMK Sehradice 1 1.6.2016 17.6.2016
Oznámení o zahájení řízení o změně kategorie pozemní komunikace - zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace 1.6.2016 17.6.2016
Pasport místních komunikací - přehledka grafických náčrtů 1.6.2016 17.6.2016
Nařízení státní veterninární správy – včelí mor 31.5.2016 15.6.2016
Program 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 6. 6. 2016 30.5.2016 6.6.2016
Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - CZ07 25.5.2016 10.6.2016
Veřejnoprávní smlouva k provádění výkonu státní správy ve věcech pozemních komunikací 25.5.2016 10.6.2016
Zápis z členské schůze DSO 23.5.2016 6.5.2016
Nařízení města Luhačovice o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 20.5.2016 30.9.2016
Nařízení státní veterninární správy – včelí mor 18.5.2016 3.6.2016
Roční účetní výkazy obce Sehradice za rok 2015 17.5.2016 3.6.2016
Návrh závěrečného účtu obce Sehradice za rok 2015 17.5.2016 3.6.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2015 17.5.2016 3.6.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ 16.5.2016 31.5.2016
Závěrečný účet MLZ 16.5.2016 31.5.2016
Nařízení veterinární správy Lípa 11.5.2016 27.5.2016
Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 27. 04. 2016 5.5.2016 6.6.2016
Záměr obce - pronájem zásahového dopravního automobilu 2.5.2016 17.5.2016
Záměr obce - pronájem nebytových prostor 2.5.2016 17.5.2016
Nařízení státní veterninární správy – včelí mor 2.5.2016 17.5.2016
Porovnání cen stočného ke zveřejnění 28.4.2016 29.4.2016 31.5.2016
Zveřejnění informací o kalkulaci ceny pro vodné za rok 2015 29.4.2016 31.5.2016
Nařízení státní veterninární správy - včelí mor 27.4.2016 13.5.2016
Veřejná vyhláška FÚ pro Zlínský kraj 25.4.2016 1.6.2016
Program 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 27. 4. 2016 20.4.2016 27.4.2016
Záměr obce 31.3.2016 16.4.2016
Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 23. 3. 2016 31.3.2016 14.4.2016
Záměr obce 30.3.2016 15.4.2016
Zápis z členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 1/ 2016, dne 24.3. 2016 29.3.2016 13.4.2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Sehradice číslo: 01/2015 25.3.2016 25.3.2019
Rozpočet na rok 2016 24.3.2016 29.4.2016
Program 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 23. 3. 2016 16.3.2016 23.3.2016
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení 14.3.2016 31.3.2016
Návrh rozpočtu na rok 2016 7.3.2016 22.3.2016
Závěrečný účet Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota za rok 2015 3.3.2016 19.3.2016
Zpráva č. 372/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota za rok 2015 3.3.2016 19.3.2016
Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje zlínského kraje v uplynulém období 2012-2016 23.2.2016 24.3.2016
Projednání - veřejná vyhláška obce 22.2.2016 26.3.2016
Dražební vyhláška 19.2.2016 25.3.2016
Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 10. 02. 2016 v zasedací místnosti OÚ 17.2.2016 29.2.2016
Program 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 10. 2. 2016 3.2.2016 10.2.2016
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 01/2016 28.1.2016 28.1.2016
Zákaz pobytu 22.1.2016 8.2.2016
Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 22.1.2016 8.2.2016
Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 13.1.2016 20.1.2016 31.1.2016
Dražební vyhláška 19.1.2016 20.2.2016
Oznámení o vydání opatření obecné povahy 13.1.2016 28.1.2016
Komplexní pozemkové úpravy - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků 11.1.2016 26.1.2016
Program 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 13. 1. 2016 6.1.2016 13.1.2016
Komplexní pozemkové úpravy - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky 22.12.2015 7.1.2016
Zápis z 18. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 9. 12. 2015 18.12.2015 31.12.2015
Záměr obce 16.12.2015 31.12.2015
Aglomerace - Zápis ze dne č.4 11.12. 2015 11.12.2015 26.12.2015
Obecně závazná vyhláška obce Sehradice č. 02/2015 11.12.2015 26.12.2015
Dražební vyhláška 9.12.2015 15.1.2016
Rozpočtový výhled MLZ 2017-2019 9.12.2015 23.12.2015
Návrh rozpočtu MLZ 2016 9.12.2015 23.12.2015
Výzva vlastníkům nemovitostí 3.12.2015 31.12.2023
Konec trestu zákazu pobytu v okrese Zlín 3.12.2015 18.12.2015
Žádost o spolupůsobení při výkonu trestu - Zákaz pobytu v okrese Zlín 3.12.2015 18.12.2015
Program 18. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 9. 12. 2015 2.12.2015 9.12.2015
Zápis ze 17. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 23. 11. 2015 30.11.2015 15.12.2015
Odročení dražebního jednání 26.11.2015 11.12.2015
Program 17. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 23. 11. 2015 16.11.2015 23.11.2015
Zápis z 16. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 4. 11. 2015 13.11.2015 30.11.2015
Ukončení opatření k zamezení šíření - mor včelího plodu 10.11.2015 25.11.2015
Leták projektu Veřejně prospěšné práce 9.11.2015 23.11.2015
Dražební vyhláška a exekuční příkaz 3.11.2015 10.12.2015
Program 16. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 04. 11. 2015 26.10.2015 4.11.2015
Zápis z členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 3/ 2015, dne 22.10. 2015 23.10.2015 24.11.2015
Dražební vyhláška Kříže 14.10.2015 26.11.2015
Dražební vyhláška 13.10.2015 2.12.2015
Výměna občanských průkazů 13.10.2015 11.12.2015
Zápis z 15. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 23. 9. 2015 30.9.2015 31.10.2015
Program 15. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 23. 9. 2015 16.9.2015 23.9.2015
Obecně závazná vyhláška obce Sehradice č. 1/2015 10.9.2015 25.9.2015
Zápis ze 14. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 09. 09. 2015 9.9.2015 31.9.2015
Usnesení - dražební vyhláška 9.9.2015 17.10.2015
Odvolání období nepříznivých klimatických podmínek 4.9.2015 20.9.2015
Program 14. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 9. 9. 2015 2.9.2015 9.9.2015
Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 12. 8. 2015 21.8.2015 10.9.2015
Nařízení státní veterninární správy - včelí mor 20.8.2015 4.9.2015
Dražební vyhláška 20.8.2015 17.9.2015
Vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek 7.8.2015 4.9.2015
Zápis z 12. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 29. 07. 2015 5.8.2015 19.8.2015
Program 13. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 12. 8. 2015 5.8.2015 12.8.2015
Nařízení státní veterinární správy - Zrušení nařízení 22.7.2015 6.8.2015
Program 12. zasedání OZ obce Sehradice dne 29.7.2015 22.7.2015 29.7.2015
Dražební vyhláška 20.7.2015 21.8.2015
Nařízení státní veterinární správy 20.7.2015 5.8.2015
Veřejná vyhláška - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava 17.7.2015 17.8.2015
Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 08. 07. 2015 15.7.2015 29.7.2015
Záměr obce - pronájem obecního bytu 9.7.2015 24.7.2015
Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 24. 6. 2015 3.7.2015 4.8.2015
Státní pozemkový úřad - Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků 2.7.2015 7.8.2015
Nařízení státní veterinární správy 1.7.2015 16.7.2015
Program 11. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 8. 7. 2015 1.7.2015 8.7.2015
Oznámení o výzvě k podání nabídky - veřejná zakázka MR - Stavební úpravy sokolovny v obci Sehradice č.p. 143 22.6.2015 7.7.2015
Program 10. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 24. 6. 2015 17.6.2015 24.6.2015
Zápis z 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 27. 5. 2015 8.6.2015 9.7.2015
Ustanovení opatrovníka 29.5.2015 15.7.2015
Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol 28.5.2015 24.3.2016
Program 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 27. 5. 2015 20.5.2015 27.5.2015
Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2014 13.5.2015 28.5.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovické Zálesí za rok 2014 13.5.2015 28.5.2015
Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 29. 4. 2015 11.5.2015 31.5.2015
Oznámení o vyhlášení částečné revize KN 4.5.2015 4.6.2015
Oznámení o obnově katastrálního operátu 4.5.2015 4.6.2015
Účetní závěrka obce Sehradice za rok 2014 30.4.2015 18.5.2015
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné 29.4.2015 15.5.2015
Dražební vyhláška 29.4.2015 4.6.2015
FÚ - veřejná vyhláška č.j. 987872/15/3300-11460-705460 29.4.2015 1.6.2015
Program 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 29. 4. 2015 22.4.2015 29.4.2015
UPOZORNĚNÍ - kontrola vozidel v polopřevodu 15.4.2015 30.4.2015
Státní pozemkový fond - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky 13.4.2015 30.4.2015
Usnesení Státního pozemkového fondu - opatrovnictví 13.4.2015 30.4.2015
Záměr Zlínského kraje - převodu nemovitých věcí 9.4.2015 12.5.2015
Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 25. 3. 2015 7.4.2015 30.4.2015
MZ - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 2.4.2015 17.4.2015
MZ - Návrh opatření obecné povahy 2.4.2015 17.4.2015
Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Sehradice - Pozvánka na úvodní jednání 1.4.2015 16.4.2015
Návrh závěrečného účtu obce 2014 1.4.2015 17.4.2015
Roční účetní výkazy obce Sehradice za rok 2014 1.4.2015 17.4.2015
Žádost o spolupůsobení při výkonu trestu 30.3.2015 15.4.2015
Žádost o spolupůsobení při výkonu trestu 27.3.2015 13.4.2015
Rozpočet na rok 2015 27.3.2015 28.4.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2014 26.3.2015 13.4.2015
Závěrečný účet Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota za rok 2014 20.3.2015 6.4.2015
Zpráva č. 102/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota za rok 2014 20.3.2015 6.4.2015
Zápis z Členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 1/ 2015, dne 25. 3. 2015 20.3.2015 6.4.2015
Program 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 25. 3. 2015 18.3.2015 25.3.2015
Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 4. 3. 2015 18.3.2015 31.3.2015
Návrh rozpočtu na rok 2015 5.3.2015 23.3.2015
Program 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 4. 3. 2015 25.2.2015 4.3.2015
Dražební vyhláška 17.2.2015 6.3.2015
Dražební vyhláška 13.2.2015 31.3.2015
Zápis z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 14. 1. 2015 27.1.2015 15.2.2015
Usnesení o opakované dražbě 26.1.2015 11.3.2015
Program 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 14. 1. 2015 7.1.2015 14.1.2015
Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 10. 12. 2014 6.1.2015 31.1.2015
Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR 19.12.2014 31.1.2015
Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 2. 12. 2014 17.12.2014 30.12.2014
Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Sehradice č. 1/2014 15.12.2014 31.12.2014
Obecně závazná vyhláška Obce Sehradice č. 1/2014 15.12.2014 31.12.2014
Návrh rozpočtu MLZ 2015 10.12.2014 26.12.2014
Program 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 10. 12. 2014 3.12.2014 10.12.2014
Zápis z členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č.5 ze dne 26.11. 2014 28.11.2014 15.12.2014
Program 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 02. 12. 2014 25.11.2014 2.12.2014
Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 19. 11. 2014 24.11.2014 5.12.2014
Oznámení záměru o směně pozemků 24.11.2014 10.12.2014
Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 5. 11. 2014 18.11.2014 30.11.2014
Program 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice - 19. 11. 2014 12.11.2014 19.11.2014
Odbor životního prostředí a zemědělství - rozhodnutí 10.11.2014 25.11.2014
Nařízení Krajské veterinární správy - mor včelího plodu 6.11.2014 21.11.2014
Dražební vyhláška 4.11.2014 17.12.2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Sehradice 29.10.2014 5.11.2014
Zápis z členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 4/ 2014 ze dne 24.10. 2014 27.10.2014 11.11.2014
Návrh rozpočtu DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Rok 2015 27.10.2014 11.11.2014
Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 6. 10. 2014 15.10.2014 31.10.2014
Volby do obecního zastupitelstva 2014 - výsledky 11.10.2014 27.10.2014
Program 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 6. 10. 2014 29.9.2014 6.10.2014
Zápis z členské schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 3/ 2014, dne 9. 9. 2014 29.9.2014 10.10.2014
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupistelstva obce Sehradice 25.9.2014 13.10.2014
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Sehradice – oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 19.9.2014 6.10.2014
Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 8. 9. 2014 18.9.2014 6.10.2014
Záměr obce - pronájem nemovitosti 18.9.2014 3.10.2014
Vyhlášení výběrového řízení na pronájem pohostinství 18.9.2014 3.10.2014
Oznámení záměru o prodeji obecního pozemku 9.9.2014 24.9.2014
Oznámení záměru o prodeji obecního pozemku 9.9.2014 24.9.2014
Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství - sýček obecný 3.9.2014 18.9.2014
Oznámení záměru o prodeji obecního majetku - traktor 1.9.2014 16.9.2014
Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 20. 8. 2014 1.9.2014 8.9.2014
Program 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 8. 9. 2014 1.9.2014 8.9.2014
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 29.8.2014 10.10.2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 26.8.2014 10.10.2014
Zaprášené Sehradice 25.8.2014 9.9.2014
Usnesení Krajského úřadu Zlínského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství 21.8.2014 5.9.2014
Oznámení záměru o pronájmu obecního pozemku 2793 20.8.2014 4.9.2014
Oznámení záměru o prodeji obecního pozemku 2845/1 20.8.2014 4.9.2014
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran 20.8.2014 5.9.2014
Program 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 20. 8. 2014 13.8.2014 20.8.2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 11.8.2014 10.10.2014
Oznámení o výzvě k podání nabídky k zakázce malého rozsahu a k prokázání splnění kvalifikace 4.8.2014 19.8.2014
Dražební vyhláška 1.8.2014 2.10.2014
Přehledná mapa zájmového území s vyznačením předpokládaného obvodu komplexních pozemkových úprav v k.u. Sehradice 16.7.2014 17.8.2014
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sehradice – oznámení předpokládaného obvodu 16.7.2014 17.8.2014
Nařízení státní veterinární správy 11.7.2014 28.7.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Horní Lhota 4.7.2014 21.7.2014
Záměr obce - prodej pozemku 2.7.2014 18.7.2014
Zápis z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 25. 6. 2014 2.7.2014 31.7.2014
Program 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 25. 6. 2014 18.6.2014 25.6.2014
Záplavové území toku Luhačovický potok v km 0,000 – 25,081 18.6.2014 3.7.2014
Účetní závěrka obce Sehradice za rok 2013 9.6.2014 26.6.2014
Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2013 4.6.2014 19.6.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2013 4.6.2014 19.6.2014
Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 26. 5. 2014 2.6.2014 16.6.2014
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 29.5.2014 15.6.2014
Usnesení - počet zastupitelů pro volební období 2014 – 2018 28.5.2014 30.6.2014
Program 4. zasedání obecního zastupitelstva - 26. 5. 2014 19.5.2014 26.5.2014
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 7.5.2014 24.5.2014
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - mapa 5.5.2014 20.5.2014
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu 5.5.2014 20.5.2014
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Luhačovický potok 5.5.2014 5.6.2014
Veřejná vyhláška FÚ Zlín 29.4.2014 2.5.2014
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 28.4.2014 30.5.2014
Členská schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 2 2014, dne 25. 4. 2014 28.4.2014 30.5.2014
Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 15. 4. 2014 25.4.2014 30.5.2014
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné 23.4.2014 30.4.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2013 16.4.2014 2.5.2014
Návrh závěrečného účtu za rok 2013 16.4.2014 2.5.2014
Roční účetní výkazy obce Sehradice za rok 2013 16.4.2014 5.5.2014
Informace finančního úřadu 14.4.2014 31.5.2014
Informace k žádosti o voličský průkaz 14.4.2014 23.5.2014
Program 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 15. 4. 2014 8.4.2014 15.4.2014
Dražební vyhláška 1.4.2014 7.5.2014
Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota - Rozvaha - Bilance 2013 31.3.2014 30.4.2014
Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2013 31.3.2014 30.4.2014
Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota - Výkaz zisku a ztráty 2013 31.3.2014 30.4.2014
Závěrečný účet Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota za rok 2013 28.3.2014 30.4.2014
Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 20. 3. 2014 28.3.2014 30.4.2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 24.3.2014 23.5.2014
Rozpočet na rok 2014 21.3.2014 22.4.2014
Program 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 20. 3. 2014 13.3.2014 20.3.2014
Návrh rozpočtu na rok 2014 4.3.2014 20.3.2014
Veřejná vyhláška 20.2.2014 7.3.2014
Zápis z členská schůze svazku obcí aglomerace Dolní Lhota č. 1/ 2014, dne 13. 2. 2014 17.2.2014 3.3.2014
Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 5. 2. 2014 13.2.2014 28.2.2014
Veřejná vyhláška 3.2.2014 19.2.2014
Program 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 5. 2. 2014 29.1.2014 5.2.2014
Upozornění pro podnikatele - prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin 28.1.2014 17.4.2014
Informace k 2. kolu doplňujících voleb do Senátu Parlamentu České republiky 13.1.2014 18.1.2014
Veřejná vyhláška – stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4921 a místní komunikaci 10.1.2014 10.2.2014
Volby do Senátu Parlamentu České republiky 21.12.2013 10.1.2014
Dražební vyhláška - 23.1.2014 20.12.2013 23.1.2014
Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 9. 12. 2013 16.12.2013 16.1.2014
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního pozemku 16.12.2013 31.12.2013
Program 11. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 9. 12. 2013 2.12.2013 9.12.2013
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 29.11.2013 10.1.2014
Návrh rozpočtu MLZ 2014 a RV MLZ 2015-2017 29.11.2013 17.12.2013
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 26.11.2013 10.1.2014
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního pozemku 21.11.2013 6.12.2013
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního pozemku 21.11.2013 6.12.2013
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního pozemku 21.11.2013 6.12.2013
Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 13. 11. 2013 21.11.2013 9.12.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení vydání opatření obecné povahy Územního plánu Sehradice 14.11.2013 29.11.2013
Návrhy rozpočtů a zápis z členské schůze Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota 6.11.2013 16.12.2013
Oznámení o době a místu konání voleb v obci Sehradice 7.10.2013 26.10.2013
Zápis z 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 18. 09. 2013 26.9.2013 31.10.2013
Volby 2013 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 25.9.2013 25.10.2013
Volby 2013 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 25.9.2013 25.10.2013
Usnesení - dražební vyhláška 16.9.2013 18.10.2013
Program 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 18. 9. 2013 11.9.2013 18.9.2013
Nařízení Státní veterinární správy 6.9.2013 23.9.2013
Oznámení o výkonu mapovacích prací pro potřeby obrany státu 4.9.2013 20.9.2013
Rozhodnutí hejtmana ZK o odvolání období nepříznivých klimatických podmínek 16.8.2013 16.9.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Sehradice 26.7.2013 18.9.2013
Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 19. 07. 2013 25.7.2013 31.8.2013
Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 1/2013 24.7.2013 31.8.2013
Usnesení o oznámení DR 17.7.2013 16.8.2013
Program 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 19. 7. 2013 12.7.2013 19.7.2013
Rekonstrukci MŠ podpořil Zlínský kraj dotací ve výši 745 000 Kč 30.6.2013 31.12.2013
Zápis z členské schůze svazku č.3 28.6.2013 28.7.2013
Aglomerace - celkové vyúčtování podle cenových předpisů 21.6.2013 21.6.2013 8.7.2013
Tržní řád 12.6.2013 1.7.2013
Obecně závazná vyhláška obce Sehradice č. 01/2013 regulaci hlučných činností 12.6.2013 1.7.2013
Program 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 10. 6. 2013 3.6.2013 10.6.2013
Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva obce obce Sehradice konaného dne 20. 5. 2013 22.5.2013 31.5.2013
Rozvaha - Bilance 12/ 2012 22.5.2013 10.6.2013
Výkaz zisku a ztráty 2012 22.5.2013 10.6.2013
Příloha k finančním výkazům 2012 22.5.2013 10.6.2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - 12/2012 22.5.2013 10.6.2013
Návrh závěrečný účet obce Sehradice za rok 2012 22.5.2013 10.6.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2012 22.5.2013 10.6.2013
Program 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 20. 5. 2013 13.5.2013 20.5.2013
Zápis z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 29. 04. 2013 7.5.2013 31.5.2013
Oznámení záměru obce Sehradice o pronájmu obecního pozemku 2.5.2013 20.5.2013
Oznámení záměru obce Sehradice o směně obecního pozemku 2.5.2013 20.5.2013
Veřejná vyhláška 29.4.2013 31.5.2013
Závěrečný účet hospodaření MLZ v roce 2012 24.4.2013 15.5.2013
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ 24.4.2013 15.5.2013
Program 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 29. 4. 2013 22.4.2013 29.4.2013
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti 19.4.2013 21.5.2013
Veřejná vyhláška o doručení návrhu ÚP Sehradice 12.4.2013 30.5.2013
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Sehradice 5.4.2013 24.4.2013
Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 21. 03. 2013 26.3.2013 26.4.2013
Rozpočet na rok 2013 25.3.2013 25.4.2013
Program 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 21. 3. 2013 13.3.2013 21.3.2013
Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 4. 3. 2013 11.3.2013 28.3.2013
Návrh rozpočtu na rok 2013 4.3.2013 20.3.2013
Posouzení vlivů na životní prostředí - průvodní dopis 28.2.2013 18.3.2013
Název Vyvěšeno od Sňato bude od Posouzení vlivů na životní prostředí - Program rozvoje územ. obvodu Zl. kraje 2013 - 2016 28.2.2013 18.3.2013
Závěrečný účet Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota 2012 26.2.2013 15.3.2013
Program 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 4. 3. 2013 22.2.2013 4.3.2013
Nařízení SVS - zrušení předpisů 31.1.2013 15.2.2013
Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 23. 1. 2013 30.1.2013 28.2.2013
Výběrové řízení na pronájem pohostinství 25.1.2013 20.2.2013
OZNÁMENÍ - Volba prezidenta České republiky - termín voleb 2013 - 2.kolo 18.1.2013 26.1.2013
Výběrové řízení na pronájem areálu koupaliště 16.1.2013 28.2.2013
Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 10. 1. 2013 16.1.2013 18.2.2013
Program 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 23. 1. 2013 15.1.2013 23.1.2013
Program 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 10. 1. 2013 3.1.2013 10.1.2013
Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 13. 12. 2012 19.12.2012 31.1.2013
OZNÁMENÍ - svolání volební komise 10.12.2012 17.12.2012
OZNÁMENÍ - Volba prezidenta České republiky - termín voleb 2013 10.12.2012 12.1.2013
Program 10. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 13. 12. 2012 6.12.2012 13.12.2012
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - prezidentské volby 2013 27.11.2012 11.1.2013
Zápis z 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 20. 11. 2012 v zasedací místnosti OÚ 26.11.2012 21.12.2012
Obecně závazná vyhláška obce Sehradice č. 01/2012 26.11.2012 14.12.2012
Dražební vyhláška 22.11.2012 19.12.2012
Návrh rozpočtu DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota - Rok 2013 - Výdaje 21.11.2012 6.12.2012
Návrh rozpočtu DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota - Rok 2013 - Příjmy 21.11.2012 6.12.2012
Rozpočtový výhled mikroregionu Luhačovské Zálesí 2014-2016 20.11.2012 11.12.2012
Návrh rozpočtu Mikroregionu Luhačovské Zálesí na rok 2013 20.11.2012 11.12.2012
Program 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 20. 11. 2012 13.11.2012 20.11.2012
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 31.10.2012 30.1.2013
Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 16. 10. 2012 24.10.2012 23.11.2012
Program 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 16. 10. 2012 9.10.2012 16.10.2012
Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 27. 9. 2012 1.10.2012 31.12.2012
Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ČR 21.9.2012 31.12.2012
Veřejná vyhláška 19.9.2012 8.10.2012
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů 14.9.2012 20.10.2012
Program 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 12. 09. 2012 5.9.2012 12.9.2012
e-on - upozornění vlastníkům 5.9.2012 15.11.2012
Dražební vyhláška - usnesení 4.9.2012 27.9.2012
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby 2012 28.8.2012 4.9.2012
Dražební vyhláška - usnesení 15.8.2012 3.10.2012
Nabídka pozemků k pronájmu 1.8.2012 31.10.2012
Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 11. 7. 2012 17.7.2012 17.8.2012
Program 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 11. 07. 2012 v 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ 4.7.2012 11.7.2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 21.6.2012 21.7.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice za rok 2011 21.6.2012 21.7.2012
Závěrečný účet obce Sehradice za rok 2011 21.6.2012 21.7.2012
Zápis z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 14. 6. 2012 21.6.2012 21.7.2012
Program 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 14. 06. 2012 6.6.2012 14.6.2012
Návrh závěrečného účtu obce za r. 2011 16.5.2012 2.6.2012
Záměr obce - prodej obecního pozemku 9.5.2012 25.5.2012
Oznámení záměru Obce Sehradice o prodeji obecního pozemku p.č. 2857/1 3.5.2012 18.5.2012
Oznámení záměru Obce Sehradice o prodeji obecního pozemku p.č. 2837/1 3.5.2012 18.5.2012
Zápis z 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 24. 4. 2012 3.5.2012 4.6.2012
Nabídka nepronajatého majetku 2.5.2012 27.7.2012
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 23.4.2012 12.6.2012
Program 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 24. 04. 2012 17.4.2012 24.4.2012
Závěrečný účet MLZ za rok 2011 4.4.2012 20.4.2012
Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 27. 3. 2012 2.4.2012 2.5.2012
Rozhodnutí hejtmana o odvolání nepříznivých klimatických podmínek 2.4.2012 12.4.2012
Program 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 27. 03. 2012 v 17 hod. v kanceláři OÚ 20.3.2012 27.3.2012
Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 6. 3. 2012 13.3.2012 13.4.2012
Program 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice - 06. 03. 2012 28.2.2012 6.3.2012
Zpráva č. 280/2011/KŘ 28.2.2012 14.3.2012
Závěrečný účet Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota - 2011 28.2.2012 14.3.2012
Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Sehradice - 31. 1. 2012 3.2.2012 3.3.2012
Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 31. 1. 2012 v zasedací místnosti OÚ 1.2.2012 29.2.2012
Rozpočet 2012 1.2.2012 1.3.2012
Nabídka pozemků k pronájmu 1.2.2012 27.4.2012
Program 1. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 31. 1. 2012 24.1.2012 31.1.2012
Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Sehradice 23.1.2012 24.2.2012
Usnesení o oznámení DR 13.1.2012 20.1.2012
Návrh rozpočtu na rok 2012 9.1.2012 31.1.2012
Usnesení o oznámení DR 9.1.2012 20.1.2012
Zápis z 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 15. 12. 2011 22.12.2011 22.1.2012
Program 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 15. 12. 2011 8.12.2011 15.12.2011
Návrh rozpočtu DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Rok 2012 - výdaje 25.11.2011 31.12.2011
Návrh rozpočtu DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Rok 2012 - příjmy 25.11.2011 31.12.2011
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního pozemku 21.11.2011 6.12.2011
Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 15. 11. 2011 21.11.2011 21.11.2011
Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 15. 11. 2011 21.11.2011 21.12.2011
Návrh rozpočtu Mikroregionu Luhačovské Zálesí 15.11.2011 31.12.2011
MÚ Luhačovice - změna vydávání OP 15.11.2011 31.12.2011
Program 8. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 15. 11. 2011 8.11.2011 15.11.2011
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 2.11.2011 2.12.2011
Eon - upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí 31.10.2011 1.12.2011
Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 19. 10. 2011 25.10.2011 25.11.2011
Dražební vyhláška 012 EX 3405/08-114 17.10.2011 15.11.2011
Dražební vyhláška 21 E 22/2001 – 109 17.10.2011 19.12.2011
Program 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 19. 10. 2011 11.10.2011 19.10.2011
Nařízení KVSZ č. 8/2011 o mimořádných veterinárních opatřeních 7.10.2011 22.10.2011
Rozhodnutí - schválení manipulačního řádu (DAL 4) 30.9.2011 17.10.2011
6. usneseni zastupitelstva obce – 14. 9. 2011 20.9.2011 20.10.2011
Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Sehradice ze dne 14. 09. 2011 20.9.2011 20.10.2011
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního pozemku 20.9.2011 5.10.2011
Program 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 14. 09. 2011 7.9.2011 14.9.2011
Výzva k výměně ŘP 1.9.2011 31.10.2011
5. usneseni zastupitelstva obce – 11. 8. 2011 17.8.2011 17.9.2011
Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Sehradice ze dne 11. 8. 2011 17.8.2011 17.9.2011
Nařízení Krajské veterinární správy Zlínského kraje č. 7/2011 o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu 12.8.2011 27.8.2011
Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a správě Pozemkového fondu ČR 3.8.2011 28.10.2011
Program 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 11. 08. 2011 v 17.30 hod. zasedací místnosti OÚ 1.8.2011 11.8.2011
Nařízení Krajské veterinární správy ZK č. 6/2011 o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu 14.7.2011 30.7.2011
Celkové vyúčtování vodné a stočné - 2010 13.7.2011 29.7.2011
Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou 28.6.2011 13.7.2011
Usnesení o oznámení DR 17.6.2011 24.6.2011
Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního pozemku 15.6.2011 30.6.2011
Záměr obce 2.6.2011 17.6.2011
Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Sehradice ze dne 25. 5. 2011 2.6.2011 2.7.2011
Program 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 25. 5. 2011 v 17.30 hod. zasedací místnosti OÚ 16.5.2011 25.5.2011
Ministerstvo životního prostředí - Zveřejnění návrhu koncepce na životní prostředí 10.5.2011 13.6.2011
Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 10.5.2011 23.6.2011
Pozemkový fond České republiky - Zveřejnění nepronajatého majetku 4.5.2011 6.6.2011
Příloha k SVS.2267.2011 - MVO BT dobrovolná vakcinace proti BT v roce 2011 29.4.2011 29.5.2011
3. usneseni zastupitelstva obce - 13. 4. 2011 20.4.2011 20.5.2011
Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Sehradice ze dne 13. 4. 2011 20.4.2011 20.5.2011
Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2010 11.4.2011 29.4.2011
Program 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Sehradice dne 13. 4. 2011 6.4.2011 13.4.2011
Exekutorský úřad Zlín - Dražební vyhláška čj. 012 EX2337/08-50 6.4.2011 5.5.2011
Výměna ŘP - leták 6.4.2011 6.5.2011
Rozpočet na rok 2011 6.4.2011 6.5.2011
Evidence obyvatel - rok 2010 6.4.2011 6.5.2011
Závěrečný účet obce za rok 2010 23.3.2011 23.4.2011
Kontakty na sběrná místa 17.3.2011 17.4.2011
Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Sehradice ze dne 9.3.2011 15.3.2011 15.4.2011
Informace Sčítání 2011 4.3.2011 14.4.2011
Program 2. zasedání obce Sehradice dne 9. 3. 2011 2.3.2011 9.3.2011
Usnesení - dražební vyhláška 28.2.2011 21.4.2011
Rozpočet 2011 21.2.2011 8.3.2011
Závěrečný účet Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota 21.2.2011 8.3.2011
Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2010 a návrh na rok 2011 9.2.2011 24.2.2011
Veřejná vyhláška - změna územního plánu č.1 27.1.2011 15.2.2011
Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 26. 1. 2011 27.1.2011 18.2.2011
Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Sehradice konaného dne 26. 1. 2011 27.1.2011 18.2.2011
Program 4. zasedání (mimořádného) obce - 26. 1. 2011 19.1.2011 26.1.2011
Upozornění FÚ Luhačovice k účinnosti zákona č.280/2009 Sb. 5.1.2011 5.2.2011
Rozpočtové provizorium 1.11.2010 22.11.2010

Komentáře nejsou povoleny.