Volby

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje se uskuteční ve dnech 02. a 03. října 2020.

Právní předpisy

  • Zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů – viz příloha
  • Vyhláška 152/2000 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb. – viz příloha
  • Přehled termínů a lhůt pro volby do zastupitelstev krajů – viz příloha

Informace pro voliče

  • Voličský průkaz – viz příloha
  • Stanovení minimálního počtu členů volební komise – viz příloha
  • Konec lhůty pro zaslání žádosti v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky je dle § 26a odst. 2 zákona o volbách do Zastupitelstev kraje do pátku 25. září 2020.
  • Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu je dle § 26a odst. 2 zákona o volbách do Zastupitelstev kraje do středy 30.září 2020 do 16:00 hodin.

Komentáře nejsou povoleny.