Večery chval

Rádi bychom vás pozvali ke společným chválám našeho Pána v kostele Panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě u Luhačovic, které probíhají každou 1. sobotu v měsíci po mši svaté (začíná v 17:30).

 

Večer chval

 

Co to jsou večery chval ?
Jsou místem setkání a modlitby. Setkání s dobrým Bohem a lidmi. Modlitby, protože milosrdný Bůh, nám dal svého milovaného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří nezahynul, ale měl život věčný. Je běžné chválit Pána písněmi – zpívat Mu ze srdce písně díků: „..plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce..“(Ef 5,19). Na večerech chval nám jde o to, abychom skrze písně, modlitby a slova opětovali lásku našemu Bohu, Otci, Synu i Duchu Svatému, učili se přebývat v jeho blízkosti a stávali se mu podobnými.

Komentáře nejsou povoleny.