Svoz odpadu

HARMONOGRAM  TŘÍDĚNÉHO  ODPADU 2019
V II. pololetí roku 2019 se bude ve Vaší obci svážet separovaný odpad v pytlích v následujících termínech:

plasty
7.8., 4.9., 2.10., 13.11., 11.12.

papír
6.8., 3.9., 1.10. 5.11., 3.12.

sklo
4. týden v měsíci svoz kontejnerů

nebezpečný odpad
termín doplníme

Komentáře nejsou povoleny.