Svoz odpadu

HARMONOGRAM  TŘÍDĚNÉHO  ODPADU 2020
V I. pololetí roku 2020 se bude ve Vaší obci svážet separovaný odpad v pytlích v následujících termínech:

plasty
9.7; 13.8; 10.9; 8.10; 12.11; 10.12

papír
25.6., 30.7; 27.8; 24.9; 29.10; 26.11; 31.12

sklo
4. týden v měsíci svoz kontejnerů

nebezpečný odpad
termín doplníme

Komentáře nejsou povoleny.