Svoz odpadu

HARMONOGRAM  TŘÍDĚNÉHO  ODPADU 2018
V II. pololetí roku 2018 se bude ve Vaší obci svážet separovaný odpad v pytlích v následujících termínech:

plasty
11.7., 8.8., 5.9., 3.10., 14.11., 12.12.

papír
3.7., 7.8., 4.9., 2.10., 6.11., 4.12.

nebezpečný odpad
29.10.

Komentáře nejsou povoleny.