Svoz odpadu

HARMONOGRAM  TŘÍDĚNÉHO  ODPADU 2020
V I. pololetí roku 2020 se bude ve Vaší obci svážet separovaný odpad v pytlích v následujících termínech:

plasty
14.5., 11.6.

papír
28.5., 25.6.

sklo
4. týden v měsíci svoz kontejnerů

nebezpečný odpad
termín doplníme

Komentáře nejsou povoleny.